The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Quan tâm công tác dạy nghề, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55% vào cuối năm 2020
06/11/2016 - Lượt xem: 617
Những năm qua, công tác dạy nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư; tỉnh đã huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nguồn lực của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để đầu tư cho dạy nghề, nhất là đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ dạy và học ở các trường và trung tâm dạy nghề công lập. Trong 05 năm (2011 - 2015), bằng nguồn vốn của Trung ương và địa phương, tỉnh đã đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy nghề với tổng kinh phí đầu tư hơn 168 tỷ đồng (trong đó, kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm - Dạy nghề: 93,279 tỷ đồng; kinh phí địa phương: 66,913 tỷ đồng). Các dự án dạy nghề được triển khai kịp thời, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học nghề trên địa bàn tỉnh. Mạng lưới cơ sở đào tạo nghề ngày càng phát triển, đến nay, tổng số cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh là 19 cơ sở, trong đó: 17 cơ sở dạy nghề công lập (gồm: 10 cơ sở công lập thuộc tỉnh (Trường Cao đẳng nghề Gia Lai; Trường Trung cấp nghề An Khê; Trường Trung cấp nghề Ayun Pa; 03 trung tâm dạy nghề ở các huyện Đức Cơ, Chư Sê và Krông Pa; 04 trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên ở các huyện Kbang, Chư Prông, Ia Grai, Mang Yang); 04 cơ sở khác có đào tạo nghề (Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên, Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Gia Lai, Trường Trung cấp Y tế và Trung tâm giới thiệu việc làm Gia Lai); 03 cơ sở dạy nghề Trung ương đóng chân trên địa bàn (Trường Trung cấp nghề số 15 - Bộ Quốc phòng, Trung tâm dạy nghề lái xe tại Gia Lai thuộc Trường Cao đẳng nghề số 5 - Quân khu 5; Trường Trung cấp nghề 21 - Quân đoàn 3) và 02 cơ sở dạy nghề tư thục (Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Gia Lai, Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Gia Lai) tham gia dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ và người lao động trên địa bàn tỉnh, cơ bản đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Xác định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề là nòng cốt để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, tỉnh đã thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề ở các cấp. Đến nay, toàn tỉnh có 693 cán bộ, giáo viên; trong đó có 499 giáo viên dạy nghề cơ hữu (gồm: 19 thạc sĩ, 229 đại học, 68 cao đẳng, trung cấp và 183 giáo viên có trình độ khác (chủ yếu dạy lái xe)). Ngoài ra, hằng năm đã huy động khoảng 100 cán bộ, kỹ sư và nghệ nhân tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn; 17/17 huyện, thị xã, thành phố bố trí cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm theo dõi công tác dạy nghề thuộc phòng lao động, thương binh và xã hội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, xây dựng đội ngũ giáo viên dạy nghề được chú trọng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo. Các cơ sở dạy nghề đã tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; mời chuyên gia, giảng viên của trường đại học, cao đẳng, nghệ nhân, kỹ sư, thợ bậc cao trong doanh nghiệp tham gia giảng dạy lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hằng năm, tổ chức tập huấn văn bản, chuyên đề về công tác đào tạo nghề cho cán bộ thuộc phòng lao động, thương binh và xã hội, các hội đoàn thể và 222 xã, phường, thị trấn, phát tờ rơi đến xã về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Bên cạnh đó, các cơ sở dạy nghề đã chú trọng đầu tư mở rộng quy mô đào tạo, đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo. Ngoài việc rèn luyện kỹ năng nghề cho người học, các cơ sở dạy nghề đã chú ý đến việc giáo dục vệ sinh, an toàn lao động, ý thức, tác phong công nghiệp, chuyển từ đào tạo theo “cung” sang đào tạo theo “cầu” của thị trường lao động, đem lại hiệu quả thiết thực. Đa số học viên sau khi tham gia các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn khi hoàn thành khóa học đã tham gia vào thị trường lao động ở địa phương hoặc trực tiếp phục vụ sản xuất kinh tế hộ gia đình, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ổn định sản xuất, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập, từng bước ổn định đời sống. Ngoài ra, các cơ sở dạy nghề, trung tâm dịch vụ - việc làm đã quan tâm tới công tác giới thiệu việc làm cho người lao động sau đào tạo; phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để xây dựng nội dung, chương trình đào tạo; phối hợp với các trường đại học chuyên ngành trong nước cử kỹ sư, công nhân lành nghề tham gia hướng dẫn thực hành cùng cơ sở dạy nghề, nhận học viên vào thực tập, thực hành tại doanh nghiệp và tuyển dụng sau khi tốt nghiệp đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo nghề. Từ năm 2011 đến năm 2015 đã đào tạo 69.286 lao động; trong đó, lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo chính sách Đề án 1956 là 32.130 lao động với tổng kinh phí hơn 84 tỷ đồng.

Lao động sau khi học nghề từng bước thu xếp được việc làm; đối với nhóm học nghề nông nghiệp có việc làm sau khi học nghề đạt 74%, đa số người lao động biết cách tiết kiệm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt. Đối với nhóm học nghề phi nông nghiệp, tỷ lệ có việc làm đạt 70%, thu nhập trung bình của người lao động đạt 4 triệu đồng/tháng. Trong 3 năm 2013 - 2015, trên địa bàn tỉnh đã có 994 hộ gia đình có người tham gia học nghề thoát nghèo sau 01 năm học nghề; 235 lao động được tuyển dụng vào doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 71 hộ sau khi học nghề trở thành hộ có mức thu nhập khá. Các chương trình đào tạo được chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao năng lực thực hành cho người học và bảo đảm mục tiêu đào tạo nghề. Chương trình dạy nghề dưới 3 tháng được xây dựng và cập nhật sát với yêu cầu của thị trường lao động, đáp ứng được yêu cầu phát triển của từng địa phương; đồng thời, được quản lý thống nhất trên địa bàn tỉnh góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo giữa các cơ sở tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn.  

Mục tiêu đào tạo nghề của tỉnh trong thời gian đến là đa dạng hóa các loại hình dạy nghề, mở rộng quy mô các loại hình đào tạo phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn đào tạo với sử dụng lao động. Từng bước chuyển đào tạo từ hướng “cung” sang hướng “cầu” của thị trường lao động, đáp ứng cơ bản nhu cầu lao động có tay nghề cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và tham gia xuất khẩu lao động, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55% vào cuối năm 2020. Hằng năm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ 4.000 - 5.000 người; đào tạo hệ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề từ 7.000 - 8.000 người.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai thực hiện các văn bản của tỉnh liên quan đến công tác dạy nghề, đảm bảo phù hợp với tình hình địa phương, cơ sở. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao. Tập trung đổi mới, phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện phát triển kinh tế của địa phương. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề; đổi mới nội dung, chương trình, tài liệu và phương pháp học tập theo hướng tiếp cận thực tế, nâng cao kỹ năng thực hành. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết những khó khăn, bất cập trong công tác dạy nghề, kịp thời có giải pháp hữu hiệu, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề trong thời gian tới...

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG