17/05/2018 - Lượt xem: 325
Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phụ nữ các dân tộc trong huyện phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp là nội dung của Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới của Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa.

Một gian hàng tại phiên chợ do Hội LHPN huyện Krông Pa tổ chức. Ảnh: M.H

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh, phát huy vai trò, sức sáng tạo của phụ nữ các dân tộc trong huyện, nhất là nữ lãnh đạo, quản lý, nữ cán bộ khoa học, nữ doanh nhân. Tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng phụ nữ có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu. Nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình, nhất là hôn nhân có yếu tố nước ngoài; vận động phụ nữ dân tộc thiểu số “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ; quan tâm vấn đề dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em; chương trình quốc gia về gia đình, chú trọng giáo dục sớm, giáo dục tiền hôn nhân; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, sớm khắc phục vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nạn tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số; xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Các cấp ủy tăng cường chỉ đạo việc xây dựng tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ; tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ chính trị. Định kỳ, cấp ủy chủ trì làm việc với hội phụ nữ cùng cấp và tổ chức đối thoại với phụ nữ theo Quyết định 553-QĐ/TU ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh để kịp thời giải quyết những vấn đề đặt ra của công tác phụ nữ.

Thực hiện tốt công tác cán bộ nữ từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và thực hiện chính sách theo tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW; quan tâm đào tạo nguồn cán bộ nữ từ thực tiễn phong trào ở các cấp, các ngành, cán bộ nữ trẻ, cán bộ nữ dân tộc thiểu số.

Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, tham mưu cấp ủy lãnh đạo công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ hoạt động chuyên trách hội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ; khắc phục tình trạng hành chính hóa, thực hiện tốt phương châm “Hàng tuần có bốn ngày làm việc cơ quan, một ngày làm việc ở cơ sở”.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số gắn với chăm lo lợi ích chính đáng thiết thực của phụ nữ; đa dạng hóa hình thức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp phụ nữ vào tổ chức. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hộ có đủ phẩm chất, năng lực và kỹ năng vận động quần chúng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nghiên cứu, đề xuất cấp ủy bổ sung, hoàn thiện quy định về công tác cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ dân tộc thiểu số, tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Có một thảo nguyên Gia Lai giữa lòng hồ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314023260
THB739.12769.95
SGD16641.1616822.9
SEK2366.642426.22
SAR6171.166413.3
RUB352.9393.24
NOK2544.412624.17
MYR5504.225575.48
KWD76105.679091.79
KRW18.4319.98
JPY212.48218.65
INR322.83335.5
HKD2936.972980.95
GBP28183.2528434.13
EUR25540.6726307.74
DKK3392.673499.02
CHF23349.1923746.25
CAD17287.3117581.29
AUD15537.2315801.44
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG