The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tăng cường quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh
07/08/2016 - Lượt xem: 892
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác thẩm định hồ sơ xin liên kết đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tăng cường công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Pháp luật; Giám đốc Sở Nội vụ tăng cường quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theo quy định…

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG