04/11/2014 - Lượt xem: 1289
Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 23/6/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm”, vấn đề chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại TP. Pleiku (nguồn GLO)

Hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, nhất là những vùng có điều kiện thuận lợi đã chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Tính đến cuối năm 2013, trên địa bàn tỉnh có 7.507 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến và dịch vụ ăn uống([1]). Phần lớn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống được quản lý chặt chẽ, nhất là tại các siêu thị, trường học, công viên... Các trường học bán trú, nội trú tại thành phố Pleiku đã đáp ứng được yêu cầu đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, như: Nhân viên và chủ cơ sở được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; khám sức khỏe định kỳ; có hợp đồng cung cấp nguyên liệu; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; bếp ăn được bố trí theo nguyên tắc một chiều; môi trường kinh doanh bếp ăn đảm bảo vệ sinh.

Công tác kiểm soát ô nhiễm thực phẩm được chú trọng([2]). Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và trên cây trồng đã được các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội quan tâm. Việc phối hợp giữa nhà nước và nhân dân, giữa các tổ chức và từng cá nhân sản xuất nông, lâm sản được quan tâm và thực hiện khá đồng bộ.

Công tác giám sát, phòng chống ngộ độc thực phẩm được chú trọng và tiến hành thường xuyên. Việc phát hiện, giám sát và xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm được chú trọng; từ năm 2008 đến năm 2013, toàn tỉnh xảy ra 55 vụ ngộ độc thực phẩm với 2.274 người mắc, 13 người tử vong([3]). Công tác kiểm tra, giám sát và lưu mẫu thực phẩm trong các hoạt động lớn của tỉnh, nhất là các hoạt động văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên theo đúng quy trình.

Công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Theo quy định của Luật Thanh tra và Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2012 của Chính phủ, ngành y tế là cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có chức năng thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm. Tại tuyến huyện, chưa có chỉ tiêu biên chế cho cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm; 100% cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm tại 17 huyện, thị xã, thành phố kiêm nhiệm nên còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác tập huấn, đào tạo và phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm được duy trì, chú trọng và đổi mới. Trong 05 năm, đã tổ chức 32 lớp tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người quản lý, chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia vào sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 73 lớp tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh tại 25 trường trung học phổ thông; các lớp tập huấn về công tác thanh tra, kiểm tra cho cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm của phòng y tế, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đã được đẩy mạnh, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và đoàn thể([4]). Đa số các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định của nhà nước về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, chưa phát hiện cơ sở sản xuất kinh doanh chất cấm([5]). Về cơ bản việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh khá tốt. Đáp ứng tốt nhu cầu phát triển nông nghiệp cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nông lâm thủy sản của tỉnh. Song song với việc giám sát kiểm tra, các sở, ngành đã tổ chức các lớn tập huấn, giáo dục kiến thức và cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh([6]).

Ban Chỉ đạo liên ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về vệ sinh an toàn thực phẩm đã được thành lập, kiện toàn và đã triển khai tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể và thực hiện tốt công tác truyền thông, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đã giúp các đơn vị sản xuất, kinh doanh và người dân nhận thức tốt hơn trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Xã hội hóa công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đạt được kết quả bước đầu. Xác định việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là việc làm thường xuyên, liên tục nên mạng lưới vệ sinh an toàn thực phẩm từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn theo hướng xã hội hóa. Tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần nâng cao đời sống vật chất và nhận thức của người dân.

Đời sống vật chất và nhận thức của người dân được nâng cao, đã quan tâm đến việc lựa chọn, tiêu dùng các sản phẩm an toàn, nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, đa số các mặt hàng nông, lâm sản xuất khẩu sản xuất theo quy trình an toàn và được chứng nhận chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của nước nhập khẩu, là cơ sở để thực hiện xã hội hóa các hoạt động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tổ chức chứng nhận chất lượng sản phẩm nông lâm sản (cả trong nước và ngoài nước) hoạt động. Nhu cầu được chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm sản ngày càng lớn. Các doanh nghiệp đã quan tâm đến chất lượng sản phẩm của mình và tạo dựng thương hiệu trên thị trường, tạo cơ sở cho việc thực hiện xã hội hóa các hoạt động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm([7]).

Công tác xây dựng các mô hình sản xuất thực phẩm an toàn được chú trọng đầu tư. Việc hướng dẫn, tập huấn và hỗ trợ cho các cá nhân, tổ chức tư nhân thực hiện sản xuất tập trung, an toàn theo tiêu chuẩn đã được tiến hành và bước đầu có những chuyển biến tích cực. Các mô hình sản xuất được quy hoạch tập trung và triển khai nhân rộng như: Sản xuất rau an toàn, rau theo quy trình nông nghiệp tốt VietGAP; chăn nuôi lợn, gà an toàn sinh học; chăn nuôi theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAHP([8]),...

Nguyễn Ưu Ái[1] Trong đó, 853 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, 3.803 cơ sở kinh doanh tiêu dùng, 2.851 cơ sở dịch vụ ăn uống.

([2]) Từ năm 2009 đến 2013, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức lấy tổng số mẫu 501 mẫu giám sát ô nhiễm sinh học, hóa học đối với nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết nông sản của tỉnh có chất lượng khá tốt, rất ít mẫu nông sản nhiễm các loại hóa chất vượt ngưỡng cho phép. Chưa phát hiện chất cấm trong nông, lâm, thủy sản; rất ít mẫu thịt tồn dư kháng sinh, chất kích thích sinh trưởng, chất tạo nạc. Chất lượng đất, nước dùng trong trồng trọt, nước dùng trong giết mổ gia súc, gia cầm đều đạt yêu cầu.

([3]) Năm 2008, xảy ra 06 vụ, 231 người mắc, không có người chết; năm 2009, xảy ra 10 vụ, 371 người mắc, 01 người chết; năm 2010, xảy ra 19 vụ, 1.210 người mắc, 01 người chết; năm 2011, xảy ra 04 vụ, 224 người mắc, không có người chết; năm 2012, có 07 vụ, 211 người mắc, 02 người chết; năm 2013, có 09 vụ, 90 người mắc, 01 người chết.

([4]) Từ năm 2008 đến năm 2013, đã thành lập 1.222 (trong đó có 770 đoàn liên ngành) đoàn thanh kiểm tra về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; có 21.786 lượt cơ sở được thanh, kiểm tra, số lượt cơ sở đạt 16.036 tiêu chuẩn về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, chiếm tỷ lệ 73,6%; có 968 cơ sở vi phạm, bị phạt số tiền 1.371.050.000 đồng.

([5]) Trong 03 năm 2011 - 2013, đã tiến hành tổ chức thanh tra chuyên ngành hơn 500 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp.

([6]) Ngành y tế: Cấp mới 85 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và 55 giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm. So với năm 2011, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm giảm 17,5%, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm giảm 36,78% do Luật An toàn thực phẩm. Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn: thực hiện Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 về việc thi hành chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm, trong 06 tháng cuối năm 2012, đã cấp mới 12 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

[7] Các cơ sở đi đầu trong công tác xã hội hóa các hoạt động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm là Công ty chè Bàu Cạn, Hợp tác xã cà phê Tân Nông Nguyên, Công ty TNHH Hương Đất An Phú, Nhà máy đường An Khê, Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận (chi nhánh Gia Lai),…

([8]) Từ năm 2011 đến nay, bình quân mỗi năm các cơ quan thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng 03 - 05 mô hình sản xuất rau an toàn với diện tích 10 ha; 03 mô hình chăn nuôi lơn (quy mô 300 con/mô hình); 03 mô hình chăn nuôi gà (quy mô 2000con/mô hình).  

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Có một thảo nguyên Gia Lai giữa lòng hồ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314523265
THB738.8769.62
SGD16684.4516866.67
SEK2381.762441.72
SAR6172.496414.69
RUB351.96392.19
NOK2554.952635.03
MYR5522.555594.04
KWD76122.0179108.83
KRW18.5320.09
JPY215.56222.35
INR324.09336.81
HKD2937.342981.32
GBP28016.0628265.44
EUR25583.126351.44
DKK3398.33504.82
CHF23416.0123814.2
CAD17313.1517607.57
AUD15591.215856.33
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG