15/04/2018 - Lượt xem: 545
Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2012 - 2020 đã mang lại những kết quả tích cực trên địa bàn tỉnh, trong đó, công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quan tâm đặc biệt.

Các cơ quan quản lý nhà nước, ban chỉ đạo các cấp phối hợp chặt chẽ với bảo hiểm xã hội ở địa phương trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; quản lý tốt đối tượng tham gia từ cơ sở nhằm củng cố và tăng cường quản lý quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Tập trung rà soát, nắm chắc các nhóm đối tượng để có kế hoạch phát triển. Việc phát triển đối tượng tham gia là một trong những chỉ tiêu trọng tâm để các cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân được tham gia. Công tác cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thực hiện đúng quy định, thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đến cuối năm 2017, cấp mới 6.389 sổ bảo hiểm xã hội, nâng tổng số sổ bảo hiểm xã hội quản lý lên 80.386 sổ; cấp mới 526.815 thẻ bảo hiểm y tế, nâng số thẻ bảo hiểm y tế đang quản lý đến lên 1.266.972 thẻ.

Quỹ khám, chữa bệnh được chi trả kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, công tác phối hợp quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện theo đúng quy định, có nhiều đổi mới, như: Lập đường dây nóng để xử lý các trường hợp vi phạm nguyên tắc, quy định trong công tác khám, chữa bệnh, giải quyết chế độ cho nhân dân; công khai, minh bạch các hoạt động khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, quy trình khám, chữa bệnh; quan tâm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, đi đôi với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Công tác giám định bảo hiểm y tế, đặc biệt là giám định tập trung trên cổng thông tin điện tử nhằm hạn chế việc trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo an toàn, sử dụng hiệu quả, đúng quy định về quản lý nguồn quỹ khám, chữa bệnh. Tổ chức họp báo thường xuyên, công khai đầy đủ số liệu, thông tin về công tác thu, giải quyết các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện cho người lao động được thực hiện nghiêm túc, đúng quy đinh. Ngành Bảo hiểm xã hội giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chế độ bảo hiểm xã hội một lần, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và bảo hiểm tự nguyện cho hàng trăm nghìn lượt người lao động. Tổng số đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, ốm đau, thai sản, phục hồi sức khỏe từ năm 2012 - 2017 là 171.955  lượt người, với tổng số tiền chi trả là 5.588 tỷ đồng. Giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm y tế theo đúng quy định cho các đối tượng thụ hưởng; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định thanh toán bảo hiểm y tế, đảm bảo liên thông kết nối dữ liệu giữa cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm quản lý tốt nhất nguồn quỹ bảo hiểm y tế; mở rộng việc ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh, đáp ứng tối đa nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Trong 5 năm, tổng số tiền chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 2.336,525 tỷ đồng, tương ứng với 5.999.590 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Công tác thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo phương châm “thu đúng, thu đủ” đối với từng đơn vị, từng người lao động; số thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua các năm luôn đạt và vượt kế hoạch do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao. Tổng số thu qua 5 năm là 8.785.674 tỷ đồng. Thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 1.159 đơn vị. Từ năm 2016 đến nay, ngành bảo hiểm xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tại 40 đơn vị nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, chưa có hình thức xử lý vi phạm hành chính cũng như tập trung thanh tra chuyên ngành các đơn vị trốn đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Từ năm 2012 đến nay, qua công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã thu hồi số tiền 2,363 tỷ đồng từ các đơn vị; thu hồi số tiền hưởng sai các chế độ ngắn hạn 336,286 triệu đồng; chi phí khám, chữa bệnh không đúng theo quy định là 49,785 triệu đồng.

Tuy công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được tăng cường nhưng tình trạng lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn còn xảy ra ở một vài cơ sở khám, chữa bệnh. Thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn trong việc rà soát cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng. Việc cấp, phát thẻ còn chậm, hiệu quả sử dụng chưa cao, nhất là đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ một phần mức đóng. Tình trạng nợ đọng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn khá cao. Việc đăng ký cho người lao động mới tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội còn chậm, bỏ sót lao động ở một số đơn vị, gây khó khăn trong công tác xét duyệt, giải quyết chế độ và đảm bảo quyền lợi cho người lao động...

Để khắc phục tình trạng trên, thiết nghĩ thời gian đến, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở các bệnh viện, nhất là tuyến y tế cơ sở. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ trong các cơ sở y tế. Thường xuyên duy trì sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành liên quan trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; phát huy vai trò của ban chỉ đạo các cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, nhất là các đơn vị thuộc khu vực ngoài quốc doanh trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; chỉ đạo cơ quan quản lý đối tượng lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, tránh thiếu sót, trùng lắp.

Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310023240
THB746.42780.68
SGD17072.2117293.23
SEK2389.262478.98
SAR6161.216402.97
RUB374.99417.85
NOK2538.082643.95
MYR5639.625758.52
KWD76157.4179145.72
KRW19.1220.94
JPY205.65212.89
INR325.41338.18
HKD2958.993003.29
GBP29959.7630287
EUR25567.5426335.45
DKK3378.753505.64
CHF23700.9724200.66
CAD17561.9917932.25
AUD15731.1816062.84
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG