31/05/2018 - Lượt xem: 332
Thực hiện Chương trình số 47-CTr/TU, ngày 19/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đạt được một số kết quả.

Đối với cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở cho công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng... trong những năm qua trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Gia Lai đã được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 58/NQ-CP, ngày 04 tháng 5 năm 2013Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Gia Lai đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh đã được Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XI) thông qua tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐND, ngày 13 tháng 7 năm 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Chính phủ xét duyệt tại Tờ trình số 3382/TTr-UBND, ngày 30 tháng 8 năm 2017; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 92/TTr-BTNMT, ngày 16 tháng 11 năm 2017.

Đối với cấp huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 đã triển khai 17/17 huyện, thị xã, thành phố và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đạt 100%. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, cấp huyện hằng năm phải lập kế hoạch sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Từ năm 2015, 2016, 2017, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức lập và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 17/17 huyện, thị xã, thành phố, đạt 100%.

Sau khi có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, ủy ban nhân dân các cấp đã công bố rộng rãi đến người dân, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người sử dụng đất biết, thực hiện.

Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua hằng năm theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Kết quả thực hiện từ năm 2013 - 2017, cụ thể: Giao đất: 314 hồ sơ, diện tích 7.073 ha; cho thuê đất: 324 hồ sơ, diện tích 20.697 ha; chuyển mục đích sử dụng đất: 182 hồ sơ, diện tích 1.250 ha.

Việc chuyển mục đích đất nông, lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp đều căn cứ theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Đối với đất lâm nghiệp chủ yếu là đất không có rừng. Đối với đất có rừng, các chủ đầu tư phải thực hiện trồng rừng thay thế theo quy định tại Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT, ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Đối với việc tích tụ, tập trung ruộng đất trong quá trình phát triển nông nghiệp nông thôn đã triển khai nhưng số lượng chưa nhiều. Qua thực hiện cơ bản tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; quy hoạch sử dụng đất đã hình thành được các vùng chuyên canh cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến, sản xuất một số sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần đáng kể trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống của nhân dân nông thôn.

Tích tụ ruộng đất quy mô lớn được coi là bước thứ hai sau dồn điền, đổi thửa nhằm thu hút các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vốn, đưa máy móc thiết bị hiện đại, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến bao tiêu sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng tích tụ ruộng đất hiện nay trên địa bàn tỉnh còn chậm và tích tụ ruộng đất đang là “nút thắt” lớn nhất cản trở sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310523245
THB740.22786.99
SGD16924.5417427.08
SEK2373.212503.05
SAR6112.166457
RUB369.73418.79
NOK2510.512658.47
MYR5595.955808.39
KWD75499.3179758.97
KRW18.9621.12
JPY204.06214.74
INR321.97340.14
HKD2935.393028.6
GBP29832.4630656.9
EUR25213.1126533.06
DKK3348.683531.88
CHF23395.5824283.77
CAD17397.7218058.21
AUD15541.8316131.86
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG