The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Quy định cụ thể một số tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh
17/11/2016 - Lượt xem: 680
Thực hiện Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kpă Thuyên vừa ký ban hành văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh có liên quan nghiên cứu để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể một số tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020, gồm: Tiêu chí số 02 về giao thông; tiêu chí số 03 về thủy lợi; tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 07 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí số 08 về thông tin và truyền thông; tiêu chí số 17 về an toàn vệ sinh thực phẩm… việc quy định cụ thể các tiêu chí nêu trên phải đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc đề xuất quy định cụ thể một số tiêu chí nêu trên phải hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/12/2016.

Tin, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG