The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Pleiku chú trọng thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
06/11/2018 - Lượt xem: 570
Thông qua các cuộc họp, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Pleiku thường xuyên quán triệt các văn bản, chỉ thị liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) đến cán bộ, công chức.

Nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện QCDC trong sinh hoạt cơ quan ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; năm 2017, có 138/149 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học của thành phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa lần đầu (02 năm từ năm 2016 đến năm 2017), đạt 92,6%. Đầu năm, thủ trưởng các cơ quan đã phối hợp với công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để lấy ý kiến xây dựng các quy chế, quy định và những nội dung liên quan trực tiếp đến lợi ích của cán bộ, công chức trong cơ quan; đồng thời những ý kiến thắc mắc trong nội bộ cơ quan, đơn vị đều được thủ trưởng trả lời trực tiếp. Phối hợp xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn cơ sở với lãnh đạo cơ quan; quy chế làm việc của thủ trưởng cơ quan.

 

Công đoàn cơ sở thường xuyên phối hợp cùng thủ trưởng cơ quan giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, như: tiền lương, chế độ phép, thai sản, lao động ngoài giờ, tiền thưởng, chế độ chính sách cho người lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm lao động, việc tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, kinh phí hoạt động hàng năm... Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ thực hiện đúng quy trình; tiến hành rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp thành phố và các cơ quan, đơn vị, các xã, phường giai đoạn 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025 theo quy định; từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp bố trí lại cán bộ ở một số cơ quan, phòng, ban, đơn vị sự nghiệp của thành phố và chức danh chủ chốt của một số xã, phường. Tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế chất vấn trong Đảng.

Việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa hiện đại” của thành phố đã mang lại những kết quả tích cực, ý thức, trách nhiệm, tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ được nâng lên. Thành phố đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai phần mềm đánh giá mức độ hài lòng của công dân; triển khai Đề án hệ thống một cửa liên thông điện tử tại 23 xã, phường; đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, góp phần giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ tại Ban Tiếp công dân thành phố để giải quyết các vấn đề vướng mắc của công dân; từ năm 2013 đến ngày 30/5/2018, UBND thành phố đã tiếp được 1.727 lượt với 1.584 người liên quan đến 1.451 vụ việc. Đã giải thích, hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật được 1.451 vụ việc, đạt 100%. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời; tính từ năm 2013 đến 6 tháng đầu năm 2018, thành phố Pleiku đã tiếp nhận 1.179 đơn, gồm: 79 khiếu nại, 53 tố cáo, 1.047 kiến nghị. Đã tiến hành giải quyết được 729/764 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 95,42%, gồm: 34 khiếu nại, 17 tố cáo, 678 kiến nghị. Công tác hòa giải trong nội bộ nhân dân được quan tâm, thành phố thường xuyên chỉ đạo củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở thôn, làng, tổ dân phố, góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp; từ năm 2014 đến 2017, các tổ hòa giải đã hòa giải thành 416 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình và vụ việc khác thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. Lãnh đạo của thành phố cùng với các ban, ngành, Mặt trận các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, đối thoại trực tiếp với công dân.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tiếp xúc trực tiếp với người dân để nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Hằng năm, thành phố tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm của thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quản lý, việc điều hành ngân sách và các nguồn quỹ khác tại các địa phương, đơn vị; từ năm 2013 đến 30/5/2018, đã triển khai 17 cuộc thanh tra tại 25 đơn vị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng... Qua công tác thanh tra, hầu hết thủ trưởng các đơn vị đều thực hiện tốt các quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Duy trì thường xuyên chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài” trên sóng phát thanh của thành phố 02 lần/tháng và xây dựng chuyên mục “Hỏi, đáp pháp luật” trên Trang thông tin điện tử của UBND thành phố để tuyên truyền những quy định mới của pháp luật đến người dân. Bên cạnh đó, Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên đăng tải các văn bản, thủ tục hành chính liên quan đến người dân và những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, các gương người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố.

Thời gian đến, để việc thực hiện QCDC trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ngày càng có hiệu quả, các cấp, các ngành cần quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu địa phương, đơn vị trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND các cấp, vai trò của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng nhằm tăng cường công tác giám sát ở cơ sở. Phối hợp tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, trả lời ý kiến cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường hoạt động của tổ hòa giải cơ sở…

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG