The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Phát động phong trào thi đua "Gia Lai chung tay vì người nghèo"
14/07/2017 - Lượt xem: 677
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 8-3-2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (Khóa XIII), tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm từ 27,56% năm 2010 xuống còn 11,36% vào cuối năm 2015 (theo tiêu chí giai đoạn 2011-2015). Tuy nhiên, Gia Lai vẫn là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao so với bình quân cả nước, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016-2020 là 16,55%.
 Các cơ quan, đơn vị tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh: Thanh Nhật
Các cơ quan, đơn vị tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh: Thanh Nhật

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 12-4-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (Khóa XV) về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 và định hướng 2025, UBND tỉnh Gia Lai vừa có Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì người nghèo”. Theo đó, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh (theo chuẩn đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020) xuống dướng 7% vào năm 2020, bình quân mỗi năm giảm 2,55%; giảm tỷ lệ hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số so với tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh xuống dưới 15,2% vào cuối năm 2020.

Để đạt được mục tiêu đó, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì người nghèo” với các hình thức phù hợp, cụ thể, thiết thực; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 của từng địa phương.

Tổ chức triển khai các chính sách và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo gắn với nhiệm vụ của ngành, địa phương nhằm giúp hộ cận nghèo, hộ nghèo nâng cao thu nhập; phát triển hạ tầng vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao.  

Tổ chức thực hiện đồng bộ phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì người nghèo” với các phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể để vươn lên thoát nghèo và cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

 

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG