30/10/2017 - Lượt xem: 582
Trong những năm qua, công tác triển khai thực hiện Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng mục tiêu kế hoạch đề ra, các hạng mục đầu tư cơ bản đã hoàn thành, việc cấp phát các mặt hàng hỗ trợ phát triển sản xuất đảm bảo đúng đối tượng, số lượng, đúng quy trình quy định.

Kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng từ khi thực hiện đến năm 2016 đều hoàn thành kế hoạch vốn giao, công tác giải ngân được thực hiện kịp thời. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 151 xã đặc biệt khó khăn và 427 làng đặc biệt khó khăn với nhiều hợp phần như dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng; duy tu, bảo dưỡng công trình và dự án nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở.

Qua đó, đã hỗ trợ bò giống, giống cây trồng, phân bón gồm lúa thuần, ngô lai, phân bón các loại cho gần 150.000 hộ nghèo và cận nghèo vùng đặc biệt khó khăn với kinh phí hơn 125.465 triệu đồng; đầu tư xây dựng hơn 800 công trình gồm các công trình giao thông, thủy lợi, công trình nước sạch, nhà sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, trạm phát thanh, trường học, trạm y tế với kinh phí hơn 344.320 triệu đồng; duy tu, bảo dưỡng hơn 100 công trình với kinh phí hơn 21.128 triệu đồng.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thực hiện chương trình giám sát. Ảnh: Thu Trang

Việc hỗ trợ, cung cấp các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, đã tạo điều kiện, cơ hội cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đã tạo thuận lợi trong lưu thông, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế trong vùng, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Các công trình phúc lợi xã hội như nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, trường học được xây dựng khang trang hơn đáp ứng một phần nhu cầu thụ hưởng của người dân vùng khó khăn. Các dự án đã và đang tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần khởi sắc bộ mặt công thôn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ còn một số khó khăn, hạn chế như: Đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, các địa phương sử dụng nguồn vốn hỗ trợ sản xuất còn dàn trải, vì vậy hiệu quả mang lại chưa cao, các hộ được hỗ trợ nhiều năm nhưng không thoát nghèo.

Một số địa phương còn lúng túng trong việc xây dựng dự án, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phải điều chỉnh kế hoạch nhiều lần nên chậm so với thời vụ sản xuất. Việc quản lý, hỗ trợ của chính quyền địa phương, cộng đồng và người được thụ hưởng chưa tốt, công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương chưa chặt chẽ, thiếu sự kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn cho các hộ gia đình sau khi được nhận hỗ trợ từ nhà nước. Bên cạnh đó, người dân được thụ hưởng còn ỷ lại, thiếu trách nhiệm, chưa đầu tư công sức để phát huy hiệu quả của các dự án.

Việc hỗ trợ giống cây trồng, phân bón theo chủng loại phê duyệt của UBND tỉnh còn đơn điệu (03 loại giống bắp, 03 loại giống lúa và 03 loại phân bón vô cơ) trong khi nhu cầu về giống, vật tư của các hộ dân rất đa dạng và phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, tập quán sản xuất, trình độ sản xuất, loại cây trồng hiện đang canh tác... chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó việc giao cho cấp xã làm chủ đầu tư đối với dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng còn hạn chế.

Vốn xây dựng cơ sở hạ tầng ở các làng đặc biệt khó khăn thấp, cấp vốn theo từng năm nên công trình bị gián đoạn, manh mún. Một số công trình đầu tư chưa thực sự hợp lý, số hộ dân được hưởng lợi từ công trình còn ít; chất lượng công trình đường giao thông chưa đảm bảo; nhà sinh hoạt cộng đồng một số nơi sử dụng chưa đúng công năng, còn tình trạng sử dụng để chứa đồ đạc chung của tập thể, không đảm bảo vệ sinh hoặc cho công nhân xây dựng thuê ở…

Nguồn lực đầu tư cho công tác duy tu, bảo dưỡng công trình trên địa bàn các xã còn ít; việc vận động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân về tiền, vật tư, ngày công lao động còn hạn chế, dẫn đến tình trạng các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng qua nhiều năm không được duy tu, bảo dưỡng kịp thời, xuống cấp nhanh làm giảm hiệu quả sử dụng của công trình.

Khi các công trình bị hỏng nhẹ hoặc gặp sự cố nhưng việc quan tâm chỉ đạo để sửa chữa, bảo dưỡng công trình của chính quyền địa phương và người dân còn hạn chế. Công tác giám sát cũng như đánh giá hiệu quả của các dự án sau đầu tư chưa chặt chẽ, trách nhiệm của địa phương chưa cao.

Tổng kết đợt giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp, các ngành, các địa phương trong thời gian qua, để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, ông Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ và văn số 3408/UBND-KT ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh; các công trình hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu, chỉ định thầu, tiến hành thi công, đề nghị chủ đầu tư kịp thời thanh toán hoặc tạm ứng vốn cho đơn vị, đầy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Riêng hợp phần hỗ trợ sản xuất khuyến khích các xã làm chủ đầu tư.

Hàng năm cần bố trí vốn từ ngân sách địa phương để duy tu, bảo dưỡng các công trình được đầu tư từ chương trình 135 đối với các xã vừa ra khỏi vùng 3, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện ban hành văn bản yêu cầu chính quyền cấp xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân bảo quản, sử dụng các công trình xây dựng tốt hơn, nhất là các công trình nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng để phát huy tác dụng, tránh hư hỏng, lãng phí. Chỉ đạo chính quyền cấp xã tăng cường phối hợp, giúp đỡ, hướng dẫn người dân trong việc sử dụng các loại giống cây trồng, vật nuôi, phân bón được cấp nhằm nâng cao hiệu quả của việc hỗ trợ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công cũng như đánh giá hiệu quả của các dự án sau đầu tư, nhất là các công trình đường giao thông, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng.

Hy vọng rằng sau đợt giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh với những kiến nghị, đề xuất có tính khả thi mà Ban đã đề ra, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và tập trung chỉ đạo quyết liệt; HĐND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên giám sát, đôn đốc nhằm giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh một cách quyết liệt để Chương trình đạt được kết quả như mục tiêu kế hoạch đã đề ra./.

Thu Trang

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2316523285
THB745.98777.1
SGD16803.316986.8
SEK2386.842446.93
SAR6176.996419.36
RUB362.53403.96
NOK2560.32640.55
MYR5543.255615
KWD76313.1279307.38
KRW19.1320.65
JPY210.4216.5
INR326.27339.08
HKD2945.72989.8
GBP28844.8729101.61
EUR25575.1326343.21
DKK3391.853498.17
CHF23322.2823718.86
CAD17411.9317708.01
AUD15816.5116085.46
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG