The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp
31/10/2016 - Lượt xem: 590
Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Gia Lai đã có nhiều chính sách ưu đãi tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư nên số lượng doanh nghiệp trên địa bàn phát triển nhanh cả về số lượng, loại hình, quy mô.

Hiện nay, toàn tỉnh có 3.327 doanh nghiệp đăng ký thành lập, với tổng vốn đăng ký hơn 15.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 70.000 lao động; có 18.572 hộ kinh doanh cá thể, 61 tiểu chủ và 3.244 doanh nghiệp tư nhân. Trong số đó, có 131 tổ chức cơ sở đảng thuộc các loại hình doanh nghiệp (chiếm 12,8% tổng số tổ chức cơ sở đảng toàn tỉnh) với 4.104 đảng viên, chiếm 8,1% so với tổng số đảng viên toàn tỉnh.

Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh phát triển tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, nhất là tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên. Tính đến năm 2016, toàn tỉnh có 153 công đoàn cơ sở với 9.585 đoàn viên trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh (149 doanh nghiệp tư nhân và 4 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), tăng 23 công đoàn cơ sở và 3.017 đoàn viên so với năm 2010. Các tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân ngày càng phát triển; nhiều doanh nghiệp ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức công đoàn thể hiện vai trò trong việc thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thời gian và điều kiện làm việc của người lao động; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thăm hỏi, động viên đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Một số công đoàn cơ sở của doanh nghiệp có đông lao động phối hợp với chủ doanh nghiệp kiểm tra việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, đề xuất những biện pháp quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất lao động. Từ năm 2010 đến nay, trong các doanh nghiệp tư nhân chưa xảy ra tranh chấp lao động tập thể; các vụ tranh chấp lao động cá nhân dưới hình thức khiếu nại của người lao động hầu hết đều được công đoàn tham gia giải quyết thỏa đáng tại các doanh nghiệp.

Tổ chức công đoàn Co.op Mart Gia Lai thăm, tặng quà cho hộ nghèo tại xã Gào, thành phố Pleiku

Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân bước đầu thu được những kết quả nhất định; đoàn thanh niên các cấp liên hệ, phối hợp, tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhân đạo, từ thiện, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao trình độ các mặt... do đoàn thanh niên tổ chức đã góp phần thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao tay nghề, cải thiện đời sống, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một số tổ chức đoàn thanh niên đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, tăng số ngày làm việc trong tuần, góp phần rút ngắn thời gian thi công công trình, giảm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp, đồng thời gây quỹ hoạt động cho tổ chức mình. Đến nay, toàn tỉnh có 29 cơ sở đoàn thanh niên trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh (trong đó: Doanh nghiệp tư nhân 02; doanh nghiệp cổ phần tư nhân 14; công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân 02; công ty cổ phần có vốn nhà nước 11), với 1.267 đoàn viên (tăng 307 đoàn viên so với năm 2010), trong đó có 248 đoàn viên là đảng viên. Các tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp tư nhân từng bước phát huy được vai trò trong việc tuyên truyền, vận động đoàn thanh niên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên thanh niên.

Bên cạnh đó, việc xây dựng tổ chức, phát triển hội viên hội liên hiệp phụ nữ cũng được quan tâm thực hiện, hội liên hiệp phụ nữ các cấp tích cực phối hợp, tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; giúp phụ nữ công nhân lao động biết cách tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đến nay, toàn tỉnh thành lập được 04 mô hình câu lạc bộ nữ doanh nghiệp với 186 thành viên, 27 câu lạc bộ nữ tiểu thương ở các huyện, thị xã và cơ sở với 773 thành viên. Bên cạnh việc kinh doanh giỏi, các câu lạc bộ còn tổ chức nhiều hoạt động, phong trào hỗ trợ, động viên, giúp đỡ chị em, nhất là các chị em có hoàn cảnh khó khăn tích cực tham gia phát triển sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Tiêu biểu như: Các phong trào, hoạt động của hội phụ nữ, giúp nhau phát triển ngành nghề, thực hiện giảm nghèo, hưởng ứng và tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo của địa phương, các hoạt động nhân ngày truyền thống Phụ nữ Việt nam (8/3, 20/10); trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, xây dựng “Mái ấm tình thương”, tặng sổ tiết kiệm cho hội viên phụ nữ nghèo...

Thời gian đến, Tỉnh ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước theo hướng vì đảng viên, đoàn viên và người lao động. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong các tổ chức Đảng, đoàn thể và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Đảng, công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức Đảng, công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG