The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Một số kết quả quan trọng trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh
14/06/2016 - Lượt xem: 901
Những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền của tỉnh thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quyết định của Chính phủ liên quan đến vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 Tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, lồng ghép nhiều chương trình, dự án, huy động sức dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đẩy mạnh chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống của nhân dân địa phương nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Ưu tiên đầu tư, hỗ trợ những nơi khó khăn nhất, nghèo nhất, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, đạt được một số kết quả cụ thể như:

Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và nước sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 1592/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2009 (nay là Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013) của Thủ tướng Chính phủ được triển khai tích cực. Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định ban hành Đề án về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn của tỉnh và đạt được một số kết quả quan trọng; đã hỗ trợ 7.105 hộ, kinh phí 35 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ đất ở 1.763 hộ (diện tích 33,4 ha); hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất 1.338 hộ (diện tích 813,34 ha), hỗ trợ nước sinh hoạt 8.932 hộ.

Các loại hình giáo dục và đào tạo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được mở rộng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học; giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc được củng cố. Chất lượng dạy và học được nâng lên, khoảng cách giáo dục giữa các vùng dần được thu hẹp, tổ chức dạy lồng ghép tiếng Jrai và Bahnar cho học sinh. Hiện, tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn ngành giáo dục 25.284 người (bao gồm biên chế và hợp đồng). Tổng số giáo viên người dân tộc thiểu số toàn tỉnh 3.049 người (chiếm 12,05%); trong đó, bậc mầm non 578 người, bậc tiểu học 1.945 người; bậc trung học cơ sở 370 người, bậc trung học phổ thông 141 người; giáo dục thường xuyên và cao đẳng, đại học 15 người. Các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển giáo dục đạt mục tiêu đề ra. Nhiều chính sách về phát triển giáo dục, đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện hiệu quả như: Chính sách hỗ trợ đối với học sinh trường dân tộc nội trú, chế độ cho giáo viên vùng đặc biệt khó khăn, chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú... Đến nay, toàn tỉnh hiện có 17 trường phổ thông dân tộc nội trú với 3.431 học sinh; 21 trường phổ thông dân tộc bán trú với 3.286 học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thuộc 8 huyện (Kbang, Kông Chro, Mang Yang, Krông Pa, Phú Thiện, Chư Sê, Đak Đoa và Đức Cơ). Việc thực hiện chế độ cử tuyển được quan tâm, hằng năm, Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển của tỉnh đã tổ chức họp xét tuyển và cử học sinh đi học theo chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng. Từ năm 2011 đến năm 2015, đã cử 170 em đi học tại các trường đại học, cao đẳng với 11 ngành học khác nhau. Việc tiếp nhận và phân công công tác tại địa phương đối với sinh viên cử tuyển tốt nghiệp ra trường được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Hoạt động đào tạo nghề trong đồng bào dân tộc thiểu số đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống mạng lưới cơ sở dạy nghề đang được quy hoạch lại và phát triển mở rộng. Công tác đào tạo nghề bước đầu gắn kết với công tác giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh. Trong 5 năm qua, tỉnh đã đào tạo cho 71.691 người, trong đó: Đào tạo nghề chính quy 39.307 người; đào tạo thường xuyên 3 tháng 32.384 người. Các cơ sở dạy nghề đã cung cấp nguồn lao động có tay nghề cho các khu công nghiệp, doanh nghiệp, các công ty thủy điện trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã quan tâm đến công tác dạy nghề và giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động. Toàn tỉnh có 771 cán bộ, giáo viên; trong đó có 559 giáo viên dạy nghề cơ hữu, gồm: 24 thạc sĩ, 268 đại học, 111 cao đẳng, trung cấp và 156 người dạy nghề lái xe. Ngoài giáo viên cơ hữu hàng năm, đã huy động khoảng 60 cán bộ, kỹ sư và nghệ nhân tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.

Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được chú trọng, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể đưa vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, đã kịp thời triển khai thực hiện các chính sách, bổ sung, điều chỉnh các giải pháp cho phù hợp với điều kiện cụ thể, góp phần tích cực hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, hộ gia đình nghèo như: Chính sách tín dụng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ đồng bào đặc biệt khó khăn; hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo thông qua hoạt động khuyến nông, lâm, ngư nghiệp; hỗ trợ người nghèo về giáo dục và y tế; chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo; thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo…

Từ những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy quyền làm chủ, truyền thống đoàn kết gắn bó nhân dân các dân tộc. Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác và đoàn kết, tích cực đấu tranh trước những luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch về chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Thúy Hạnh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG