The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Kông Chro: Kết quả bước đầu trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
10/11/2017 - Lượt xem: 648
Những năm qua, Đảng bộ huyện Kông Chro luôn xác định công tác đào tạo nghề cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm hằng năm, nhất là việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

Ngay sau khi có Chỉ thị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo Đảng bộ các xã, Thị trấn đưa nội dung đào tạo nghề cho lao động nông thôn vào Nghị quyết của địa phương mình để triển khai thực hiện; tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, nội dung ý nghĩa của công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Chỉ đạo Ủy ban nhân huyện thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của huyện tại Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của UBND huyện. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện cũng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổ chức tuyên truyền, vận động, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn; động viên mọi người, mọi ngành thi đua phát huy sáng kiến kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động dạy nghề và tạo việc làm cho người lao động. Vì vậy, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp; ổn định từ công tác chỉ đạo đến triển khai, thực hiện. 

Với đặc thù là huyện khó khăn của tỉnh, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 70%, trình độ dân trí thấp, chủ yếu dựa sản xuất nông nghiệp, trong những năm qua được sự quan tâm của tỉnh mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện đã mang lại một kết quả nhất định, người lao động đã tiếp cận được các tiến bộ khoa học - kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, hiệu quả kinh tế được nâng lên rõ rệt.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trao đổi với người dân trong việc phát triển cánh đồng mía lớn để xóa đói, giảm nghèo

Hằng năm, trên cơ sở nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện luôn chú trọng vào việc định hướng tổ chức đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện quy hoạch dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các xã, Thị trấn tổ chức rà soát nhu cầu học nghề của người lao động, phân loại đối tượng để làm cơ sở xây dựng kế hoạch dạy nghề đảm bảo hiệu quả thiết thực, đào tạo nghề gắn với thị trường lao động và nhu cầu thực tế của người lao động; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với tư vấn, giới thiệu việc làm; phối hợp với các tổ chức tín dụng, ngân hàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nghèo, cận nghèo và người lao động được vay vốn giải quyết việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh tạo việc làm tại chỗ cho người lao động. Tổ chức rà soát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và ký hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn với đơn vị đào tạo nghề. Chỉ đạo Mặt trận và các hội, đoàn thể huyện tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân và hội viên tham gia các lớp đào tạo nghề theo kế hoạch được giao. Từ năm 2013 đến nay đã tổ chức đào tạo nghề cho 917 người lao động nông thôn trên địa bàn huyện,

Với những kết quả đã đạt được, thời gian đến, huyện sẽ chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, vị trí, vai trò của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nhận thức sâu sắc hơn về vị trí chiến lược của phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và vai trò của người lao động về công tác học nghề; làm cho người lao động xác định được đào tạo nghề vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi của mình, từ đó chủ động và tích cực tham gia học nghề; nâng cao chất lượng lao động nông thôn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập và tạo thêm việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG