The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Kết quả xét, công nhận người hoạt động cách mạng trên địa bàn tỉnh
04/10/2018 - Lượt xem: 470
Việc triển khai thực hiện Nghị định 31/2013/NĐ-CP vừa tôn vinh vừa hỗ trợ một phần vật chất động viên kịp thời, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên và gia đình.

Đồng chí Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thăm và tặng quà gia đình Bà Huỳnh Thị Sáu là mẹ liệt sỹ, tại thành phố Pleiku (nguồn internet)

Triển khai Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (gọi tắt là Nghị định 31/2013/NĐ-CP), Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Tuyên truyền sâu rộng Nghị định 31/2013/NĐ-CP đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh để hiểu rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Ngoài ra, cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng được tiếp cận Nghị định 31/2013/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, của tỉnh qua các chuyên mục phổ biến, tuyên truyền pháp luật.

Trong tập huấn nghiệp vụ hằng năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành triển khai, quán triệt đối với đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn về việc thực hiện Nghị định 31/2013/NĐ-CP.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, tham mưu việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của Nghị định 31/2013/NĐ-CP; đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng.

Nghị định 31/2013/NĐ-CP được ban hành tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thể hiện sự quan tâm trong thực hiện chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với người đã tham gia cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và ghi nhận công lao của họ trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; không phân biệt giữa người sống và người đã mất.

Việc triển khai thực hiện Nghị định 31/2013/NĐ-CP vừa tôn vinh vừa hỗ trợ một phần vật chất động viên kịp thời, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên và gia đình; góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ sau học tập phấn đấu, noi gương lớp cán bộ đi trước, để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Nghị định 31/2013/NĐ-CP là văn bản hướng dẫn cụ thể, có tính pháp lý cao về điều kiện, căn cứ, quy trình xét công nhận một cách chi tiết và khoa học, được chọn lọc, tổng hợp của nhiều văn bản trước. Đối với tỉnh Gia Lai số người được xem xét, công nhận người hoạt động cách mạng trên địa bàn ít vì đã được giải quyết cho các trường hợp khi còn sống; số trường hợp còn lại chủ yếu vướng về thủ tục hoặc nơi khác chuyển đến khi nghỉ hưu, về ở cùng con cái gia đình và từ trần tại tỉnh.

Một số điểm trong Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chưa rõ ràng nên khó thực hiện: Tại điểm 2b, Điều 11 Nghị định 31/2013/NĐ-CP) có nêu “Đội trưởng hoặc tổ trưởng, nhóm trưởng của đội, tổ, nhóm tự vệ chiến đấu, tuyên truyền giải phóng, thanh niên cứu quốc, nông dân cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, thiếu nhi cứu quốc (ở địa phương nơi chưa hình thành tổ chức quần chúng cách mạng cấp xã)”; do đó, tại địa phương có người có cống hiến thời gian tham gia cách mạng đảm bảo, nhưng do không giữ chức vụ nên không được hưởng chế độ.

Nhận thức về Nghị định 31/2013/NĐ-CP của một số cấp ủy cơ sở (xã, phường, thị trấn) và tổ chức đảng ở cơ sở chưa thống nhất, chưa nắm kỹ điều kiện, căn cứ và quy trình xét công nhận. Vì vậy, khi thấy thân nhân có đơn đề nghị thì ký xác nhận theo mẫu rồi gửi lên cấp trên, không tiến hành kiểm tra, thẩm định; có trường hợp đề nghị nhiều lần, nhất là đối với cán bộ tham gia cùng thời điểm chỉ sau vài ngày theo quy định này không được công nhận.

Cán bộ làm công tác chính sách giải quyết chế độ của các huyện, thị xã, thành phố chưa qua đào tạo cơ bản, chưa am hiểu về chế độ, chính sách, luôn thay đổi qua mỗi kỳ đại hội nên chưa tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; đa số là cán bộ trẻ, mới tham gia công tác nên khi thực hiện nhiệm vụ tham mưu trong công tác chính sách còn gặp khó khăn, tham mưu chưa đúng với quy định.

Nguyên nhân hạn chế là do một số cấp ủy cơ sở chưa thấy rõ tầm quan trọng của chính sách. Khi có đề nghị của thân nhân thì không xem xét kỹ mà ký xác nhận, chuyển cho cấp trên kiểm tra theo tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên.

Cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ chưa hiểu, nắm rõ tầm quan trọng của việc thực hiện chính sách người có công; chưa chủ động nghiên cứu nắm bắt vấn đề để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao; chưa giải thích kịp thời cho người đi làm chính sách hiểu về các căn cứ, điều kiện…

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG