<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

16/07/2018 - Lượt xem: 143
Đến nay có 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc ký kết, thỏa ước lao động tập thể và những cam kết đảm bảo quyền lợi của người lao động theo Luật Lao động quy định.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, quán triệt và thực hiện đúng Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện quy chế dân chủ đến đảng viên, công nhân lao động và ban hành văn bản cụ thể hóa thực hiện. Toàn tỉnh có 220 doanh nghiệp đã thành lập BCĐ Quy chế dân chủ cơ sở (Doanh nghiêp nhà nước: 14, Doanh nghiệp có tổ chức công đoàn: 220, Doanh nghiệp có tổ chức Đảng: 59); đồng thời ban hành các nội quy, quy chế về việc thực hiện dân chủ tại nơi làm việc. Thực hiện công khai hồ sơ, thủ tục, qui trình thực hiện các giao dịch đối với khách hàng; lấy ý kiến và giám sát việc thực hiện các nội dung có liên quan đến chế độ, chính sách của Nhà nước và quyền, lợi ích, nghĩa vụ của người lao động như: Kế hoạch đầu tư sản xuất; phương thức quản lý; quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng; đơn giá sản phẩm; định mức lao động, chế độ lao động; chế độ bảo hiểm, vệ sinh an toàn lao động v.v.  Đến nay có 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc ký kết, thỏa ước lao động tập thể và những cam kết đảm bảo quyền lợi của người lao động theo Luật Lao động quy định.

Trong 6 thánh đầu năm, các doanh nghiệp đã tổ chức Đại hội công nhân viên chức - người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, theo đó thực hiện dân chủ trực tiếp đối với người lao động tại doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp đã thành lập Ban thanh tra và từng bước phát huy hiệu qủa lao động. Công nhân, viên chức, người lao động cơ bản phát huy được quyền làm chủ qua việc tham gia thẻo luận các vấn đề sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, quỹ phú lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Duy trì việc thực hiện đối thoại tại nơi làm việc theo quy định. Kịp thời giải đáp, trả lời những ý kiến, kiênd nghị của người lao động. Làm rõ, trách nhiệm của người đúng đầu trong doanh nghiệp trong thảo luận dân chủ cơ sở; tăng cường giữ gìn kỷ luật, kỷ cương lao động. Các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp nhất là tổ chức công đoàn cơ sở được củng cố và cơ bản phát huy được vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động; tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.      

Nhìn chung, trong điều kiện khó khăn chung của đất nước, của DN, lãnh đạo các DN đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, quan tâm đảm bảo các chế độ, chính sách đối với người lao động; công khai tài chính, doanh thu, lợi nhuận, chế độ và chính sách BHXH, BHYT, BHTN; quan tâm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ,... Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước gắn với bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động; góp phần tạo điều kiện thuận lợi giúp lãnh đạo các DN quản lý, điều hành hoạt động SXKD của DN đạt kết quả.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc

Làng Ia Gri nối nhịp chiêng mừng Lễ hội

[Video] Quảng trường Ba Đình treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước

Kỳ vĩ thác 3 tầng

[Video]: Các sở ngành được đề xuất hợp nhất như thế nào

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2326023350
THB695.29724.29
SGD16872.3217056.52
SEK2531.522595.25
SAR6196.126439.22
RUB348.63388.48
NOK2681.062765.08
MYR5542.525614.25
KWD76509.2679511
KRW20.0121.27
JPY201.92206.97
INR320.64333.22
HKD2959.63003.91
GBP29151.4729410.85
EUR26349.2926742.61
DKK3492.513601.97
CHF23403.8623706.74
CAD17300.5817489.46
AUD16652.5116834.32
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi nâng ngạch 2018
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG