23/02/2018 - Lượt xem: 1076
Trong những năm qua nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp trong tỉnh về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được nâng lên.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 55-CTr/TU, ngày 07 tháng 6 năm 2013 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020 và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các cấp, các ngành đã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; đưa chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương, đơn vị. Đến cuối năm 2013, có 17/17 huyện, thị xã, thành phố ban hành chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch của ủy ban nhân dân và thành lập ban chỉ đạo cấp huyện thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chỉ đạo.

Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp trong tỉnh về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được nâng lên. Triển khai thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được mở rộng và không ngừng tăng lên. Đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 79.124 người (chiếm 9,03% lực lượng lao động); bảo hiểm thất nghiệp đạt 64.494 người (chiếm 7,36% lực lượng lao động); bảo hiểm y tế đạt 1.266.972 người (chiếm 88,19% dân số). Nguồn thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng nhanh qua các năm. Công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện với phương châm “thu đúng, thu đủ” đối với từng người lao động, từng đơn vị; số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua các năm luôn đạt và vượt kế hoạch do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, số thu năm sau cao hơn năm trước; tổng thu qua 5 năm đạt 8.313 tỷ đồng.

Công tác giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện đầy đủ; quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng được đảm bảo và mở rộng. Tổng số đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ốm đau, thai sản, phục hồi sức khỏe… đến tháng 10 năm 2017 là 117.438 lượt người, với tổng số tiền chi trả qua các năm gần 5.000 tỷ đồng. Chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được cải thiện; thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; trong 5 năm (2013 - 2017), tổng số tiền chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 2.336 tỷ đồng, tương ứng với 6 triệu lượt người khám, chữa bệnh. Quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữ được cân đối, sử dụng đúng mục đích; từng bước củng cố niềm tin của nhân dân đối với các chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sống tại các xã vùng I tham gia bảo hiểm y tế gặp nhiều khó khăn. Nhận thức của một bộ phận nhân dân về chính sách bảo hiểm y tế còn hạn chế; tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt mục tiêu đề ra. Số người tham gia bảo hiểm xã hội (9,03% so với lực lượng lao động), bảo hiểm thất nghiệp (7,36% so với lực lượng lao động) đạt thấp so với chỉ tiêu Chương trình đề ra, Phấn đấu đến năm 2020, có trên 15% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, trên 11% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Chất lượng khám, chữa bệnh chưa đáp ứng được sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm y tế; tần suất khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế còn thấp (bình quân 1,22 lần/người/năm); cán bộ, nhân viên y tế tại một số cơ sở khám, chữa bệnh tinh thần phục vụ chưa tốt, làm ảnh hưởng đến việc phát triển đối tượng. Thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn trong việc rà soát cấp thẻ bảo hiểm y tế...

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310523245
THB740.22786.99
SGD16924.5417427.08
SEK2373.212503.05
SAR6112.166457
RUB369.73418.79
NOK2510.512658.47
MYR5595.955808.39
KWD75499.3179758.97
KRW18.9621.12
JPY204.06214.74
INR321.97340.14
HKD2935.393028.6
GBP29832.4630656.9
EUR25213.1126533.06
DKK3348.683531.88
CHF23395.5824283.77
CAD17397.7218058.21
AUD15541.8316131.86
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG