The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Kết quả đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn ngân hàng sản xuất trên địa bàn tỉnh
03/03/2016 - Lượt xem: 802
Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 58.758 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo, cận nghèo vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Tổng số tiền vay dư nợ đến ngày 31/12/2015 là: 1.185.987,7 triệu đồng, nguồn vốn được vay chủ yếu từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (cho vay ưu đãi, lãi suất thấp). Mức vay đối với hộ nghèo, cận nghèo hiện nay của Ngân hàng Chính sách xã hội tại các huyện là 50 triệu đồng/hộ.

Gia Lai là một tỉnh vùng cao nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, có diện tích tự nhiệm 15.536,92 km2; có 34 dân tộc anh em sinh sống, dân số khoảng 1,3 triệu người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 44,27% chủ yếu là dân tộc Jrai (29,27%) và Bahnar (11,98%). Phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức còn hạn chế, đời sống còn ở mức thấp.

Để tạo điều kiện cho đồng bào khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, ưu tiên cho phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể như: Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, định canh, định cư giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020; Ủy ban nhân tỉnh có Quyết định số 325/QĐ-UBND ban hành chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2012 - 2015…, xác định rõ mục tiêu xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, với phương châm chỉ đạo là tập trung ưu tiên xóa đói giảm nghèo cho vùng sâu, vùng xa, những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Kết quả hình ảnh cho dân tộc thiểu số  vay vốn ngân hàng

Ảnh minh họa, nguồn internet

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 58.758 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo, cận nghèo vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Tổng số tiền vay dư nợ đến ngày 31/12/2015 là: 1.185.987,7 triệu đồng, nguồn vốn được vay chủ yếu từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (cho vay ưu đãi, lãi suất thấp). Mức vay đối với hộ nghèo, cận nghèo hiện nay của Ngân hàng Chính sách xã hội tại các huyện là 50 triệu đồng/hộ.

Nguồn vốn vay được bà con sử dụng để phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh doanh, như trồng cao su, cà phê, tiêu, chăn nuôi; xây dựng nhà ở, công trình nước sạch vệ sinh; chi phí học tập, xuất khẩu lao động; giải quyết việc làm cho người lao động... Hầu hết các hộ gia đình vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, nhiều hộ gia đình nhờ vay vốn đầu tư nên đã vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước cải thiện đời sống, tăng thu nhập, đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi ở một số địa phương. Góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2015 còn 11,67%, giảm 2,29% so với đầu năm, trong đó hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số 37.407 hộ.

 Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hộ gia đình vay vốn nhưng sử dụng nguồn vốn vay không đúng mục đích nên không phát huy được hiệu quả, thậm chí không có khả năng trả nợ. Tổng số nợ xấu của các hộ nghèo, cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vay vốn là 2.651 hộ, với số tiền 37.310,6 triệu đồng (chiếm 3,15% số dư nợ cho vay), trong đó có 70 hộ không có khả năng trả nợ với số tiền 984 triệu đồng. Nguyên nhân là do thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng của thiên tai, mạng lưới giao thông chưa thuận lợi; trình độ dân trí của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp; công tác phối hợp giữa các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ của các cơ quan nhà nước còn hạn chế...

Để nâng cao hiệu quả việc vay vốn giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, thời gian tới các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng, phương pháp sử dụng vốn vay để người dân mạnh dạn vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Các địa phương chủ động kiểm tra việc sử dụng vốn vay của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo, nhằm quản lý vốn vay, hướng dẫn bà con sử dụng vốn vay đúng mục đích, định hướng sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phối hợp, lồng ghép vốn tín dụng chính sách với các nguồn vốn đấu tư khác. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

                                                                                     Hoa Mai

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG