02/12/2014 - Lượt xem: 1598
Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, công tác bảo vệ môi trường đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó từng bước thay đổi hành vi, phong tục tập quán gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, bảo vệ tài nguyên, cải thiện môi trường sống.

Tăng cường hơn trách nhiệm của các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể trong việc bảo vệ môi trường. Các ban, ngành, đoàn thể đã xây dựng chương trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường, xem tiêu chí bảo vệ môi trường là một trong những chỉ tiêu bình xét thi đua của địa phương, đơn vị, gia đình văn hóa.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Việc quản lý bảo vệ môi trường đã được triển khai đến các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chức năng thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền, ra quân hưởng ứng các chiến dịch về bảo vệ môi trường, xây dựng các chương trình đường phố không rác, đoạn đường không rác. Tại nhiều địa phương, các chi hội phụ nữ đã thành lập các câu lạc bộ “Phụ nữ với môi trường” như Kbang, Pleiku… Một số địa phương đã thực hiện tốt công tác tập huấn, nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường cho cán bộ làm công tác môi trường cấp cơ sở, các cơ sở sản xuất kinh doanh như Ayun Pa, Ia Pa, Chư Sê, Chư Păh... Đồng thời, lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào chương trình giảng dạy ở các bậc học, góp phần giáo dục hành vi đạo đức, giáo dục tình yêu thiên nhiên, nếp sống gần gũi, gắn với môi trường trong trường học.

Ảnh minh họa, ảnh: Nguyễn Đông -VPTU

 Hằng năm, công tác thanh, kiểm tra về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường ở các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh được tiến hành nghiêm túc. Nhờ đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường; các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã quan tâm hơn đến công tác bảo vệ môi trường, việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại theo quy định được thực hiện tốt. Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quan tâm. Hiện nay đã có 165 dự án được thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phê duyệt 145 dự án. Tỉnh đã ra quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho 59/60 cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc diện lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết; xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho 720 cơ sở; các huyện, thị xã, thành phố đã cấp giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường cho 9.486 cơ sở.

Nhằm đảm bảo phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, tỉnh đã chỉ đạo triển khai nhiều chương trình dự án, đề án về bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các nhiệm vụ, dự án đã được phê duyệt. Hiện nay, tỉnh đã triển khai quan trắc môi trường định kỳ hàng năm theo quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; đang triển khai thực hiện Trạm quan trắc môi trường nước tự động và thiết bị đo lưu lượng nước trên sông Ba thuộc địa bàn thị xã An Khê; thực hiện đề án điều tra, khảo sát, đánh giá các cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã AyunPa…

Bên cạnh đó, công tác thu gom, xử lý chất thải bệnh viện, các khu đô thị, khu dân cư được quan tâm. Chất thải rắn ở các đô thị được thu gom và chôn lấp tập trung tại các bãi rác đã được quy hoạch. Tại 17 huyện, thị xã, thành phố đều có công ty hoặc đội công trình đô thị chịu trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải rắn phát sinh. Hiện đã có 05/08 bệnh viện tuyến tỉnh đầu tư hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại; 02 bệnh viện đầu tư hệ thống lò đốt chất thải nguy hại; 17/17 bệnh viện tuyến huyện đều được đầu tư hệ thống lò đốt chất thải rắn; các cơ sở còn lại chủ yếu xử lý bằng phương pháp chôn lấp tại chỗ.

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm do chất thải chăn nuôi, góp phần cải thiện môi trường sống, các cấp ủy đảng, chỉnh quyền đã tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nhận rộng mô hình hầm Biogas phục vụ đời sống sinh hoạt và bảo vệ môi trường. Về nước thải công nghiệp, nhiều cơ sở đã đầu tư hệ thống xử lý rác thải, nước thải trước khi thải ra môi trường qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các nguồn tiếp nhận như sống, suối, ao hồ… Riêng chất thải nguy hại trong sản xuất nông nghiệp như bao bì, thuốc bảo vệ thực vật… của các hộ nông dân hầu như chưa được thu gom, xử lý và hiện nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thu gom xử lý.

Công tác thu gom, xử lý chất thải bệnh viện, các khu đô thị, khu dân cư được quan tâm. Chất thải rắn ở các đô thị được thu gom và chôn lấp tập trung tại các bãi rác đã được quy hoạch. Tại 17 huyện, thị xã, thành phố đều có công ty hoặc đội công trình đô thị chịu trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải rắn phát sinh trên địa bàn. Về chất thải y tế, ước tính tổng lượng rác thải y tế phát sinh trên địa bàn tỉnh là 2.542 tấn/năm, trong đó trung bình mỗi năm ước tính có 508 tấn rác thải y tế nguy hại. Hiện nay, đã có 05/08 bệnh viện tuyến tỉnh đầu tư hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại; có 02 bệnh viện đầu tư hệ thống lò đốt chất thải nguy hại; 17/17 bệnh viện tuyến huyện đều được đầu tư hệ thống lò đốt chất thải rắn; các cơ sở còn lại chủ yếu xử lý bằng phương pháp chôn lấp tại chỗ. Về nước thải công nghiệp, công tác truyền thông, tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên bằng nhiều hình thức khác nhau tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh đã giúp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao trách nhiệm và tự giác trong công tác bảo vệ môi trường...

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhận thức về bảo vệ môi trường ở một số cán bộ, đảng viên, nhân dân còn nhiều hạn chế. Nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ chưa tuân thủ nghiêm túc qui định bảo vệ môi trường, còn xả nước thải, khí thải vượt giới hạn cho phép, chất thải rắn chưa được phân loại và thu gom xử lý triệt để đã và đang gây ô nhiễm cho môi trường mà chưa có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời. Các cơ sở y tế khám chữa bệnh tư nhân chưa đăng ký thu gom chất thải rắn nguy hại, chưa được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ về hệ thống xử lý chất thải. Hầu hết các khu đô thị của tỉnh chưa có hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải sinh hoạt tách biệt, chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung.... ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

                                                                                      Phạm Hoà

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Có một thảo nguyên Gia Lai giữa lòng hồ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314523265
THB738.8769.62
SGD16684.4516866.67
SEK2381.762441.72
SAR6172.496414.69
RUB351.96392.19
NOK2554.952635.03
MYR5522.555594.04
KWD76122.0179108.83
KRW18.5320.09
JPY215.56222.35
INR324.09336.81
HKD2937.342981.32
GBP28016.0628265.44
EUR25583.126351.44
DKK3398.33504.82
CHF23416.0123814.2
CAD17313.1517607.57
AUD15591.215856.33
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG