The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Hội nghị triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
30/12/2016 - Lượt xem: 775
Ngày 29/12, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.

Hội nghị triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Tại Hội nghị, đã thông qua Quyết định số 443-QĐ/TU, ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Gia Lai và Quyết định số 444-QĐ/TU, ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Tổ giúp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Gia Lai. Đồng thời, nghe quán triệt Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Gia Lai về xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, thực hiện tinh giản biên chế là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đòi hỏi quyết tâm chính trị của lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị và ý thức cố gắng, nỗ lực của từng cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, đề nghị các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, tập trung triển khai việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cấp mình theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm được giao; có biện pháp tổ chức triển khai phù hợp để thực hiện các nội dung của Đề án theo đúng lộ trình, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Theo Kế hoạch, dự kiến việc tiến hành xây dựng Đề án của các đơn vị, địa phương hoàn thành trong tháng 01 năm 2017; việc thẩm định các đề án của các đơn vị, địa phương hoàn thành trong tháng 02 năm 2017; trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ chỉ đạo xây dựng và hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trước ngày 15 tháng 3 năm 2017 để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương xét duyệt.

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG