31/05/2018 - Lượt xem: 350
Trong những năm qua, tỉnh đã tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, kỹ thuật và lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các cơ chế chính sách tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trí thức nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, tham gia lãnh đạo, quản lý xã hội và các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực, trí tuệ bản thân.

Đi đôi với thực hiện tốt các quy định, quy trình về phân cấp quản lý, sử dụng đội ngũ trí thức, tỉnh còn ưu tiên tuyển dụng trí thức, nhất là những người có trình độ chuyên môn cao, có học lực khá, giỏi cam kết phục vụ lâu dài tại Gia Lai được bố trí, sử dụng sau khi về địa phương.Tỉnh đã bố trí 141 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại các xã vùng II, vùng III, theo Đề án 03-ĐA/TU, trong đó, có 12 sinh viên được bầu giữ chức phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016. Bên cạnh đó, đội ngũ trí thức được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Từ năm 2009 đến nay, Học viện Chính trị khu vực 3 mở 09 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức tại tỉnh với 959 học viên và cử 671 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị tập trung tại Học viện; cử nhiều cán bộ đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong nước và nước ngoài theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương. Các vấn đề quan trọng của địa phương đều được đội ngũ trí thức bàn bạc, tư vấn, như: Quy hoạch ngành và vùng lãnh thổ; quy hoạch cấp tỉnh, cấp huyện; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi dựa trên lợi thế so sánh của địa phương, định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, khai thác tiềm năng du lịch vốn có của tỉnh... 

Thông qua hoạt động liên kết, các viện, trường đại học có uy tín đã cử các cán bộ có trình độ cao hướng dẫn, bồi dưỡng đội ngũ trí thức của tỉnh và cùng tham gia một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh còn ưu tiên dành nguồn ngân sách để đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; triển khai đào tạo bồi dưỡng cán bộ khoa học - kỹ thuật và hướng dẫn nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Chất lượng hoạt động, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong hệ thống chính trị và các doanh nghiệp từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ trí thức tham gia ngày càng nhiều đề án, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh.

Một số trí thức được bố trí làm công tác lãnh đạo, quản lý có điều kiện phát huy tốt năng lực; nhiều trí thức trẻ có cơ hội thể hiện tài năng, sáng tạo, thích ứng với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý Nhà nước. Đội ngũ trí thức là lãnh đạo tỉnh đã quyết định, ban hành và triển khai nhiều cơ chế, chính sách thuận lợi cho sự phát triển địa phương trên nhiều lĩnh vực. Đây là dấu ấn rõ nét của lực lượng trí thức là cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia vào việc tham mưu, góp ý, thẩm định, ban hành chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Tỉnh ban hành nhiều chính sách tốt, mang tầm chiến lược về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ và tổ chức thực hiện đạt kết quả tích cực.

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có 12 thành viên, hoạt động ngày càng hiệu quả, nhất là trong việc tăng cường tập hợp trí thức ở các ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trí thức là người Gia Lai công tác ngoài tỉnh để chia sẻ các cơ hội hợp tác, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt là phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ thông qua các hội thảo khoa học với các nội dung chủ đề được tỉnh quan tâm. Các thành viên được mời tham gia làm thành viên hội đồng hoặc phản biện cho nhiều nhiệm vụ khoa học trong và ngoài tỉnh. Tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học; thực hiện các đề tài cấp Quốc gia, cấp tỉnh; tham gia đào tạo, hướng dẫn nhiều tiến sĩ, thạc sĩ trong và ngoài tỉnh, tham gia các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, các bài báo của các thành viên Ban Chấp hành được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành có chỉ số ISSN và đăng trên tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận, góp phần tích cực vào hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh nhà. Ngoài ra, còn tổ chức các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh, khuyến khích giới trẻ thể hiện khả năng sáng tạo, từ đó bồi dưỡng, đào tạo các em trở thành những nhà khoa học, nhà sáng chế. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã hướng dẫn các hội thành viên vận động kết nạp trí thức tham gia, xây dựng tổ chức của các hội thành viên vững mạnh. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, mỗi hội thành viên sẽ phát huy vai trò của trí thức, đóng góp trí tuệ thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của cả tỉnh.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310523245
THB740.22786.99
SGD16924.5417427.08
SEK2373.212503.05
SAR6112.166457
RUB369.73418.79
NOK2510.512658.47
MYR5595.955808.39
KWD75499.3179758.97
KRW18.9621.12
JPY204.06214.74
INR321.97340.14
HKD2935.393028.6
GBP29832.4630656.9
EUR25213.1126533.06
DKK3348.683531.88
CHF23395.5824283.77
CAD17397.7218058.21
AUD15541.8316131.86
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG