The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Hành động thực hiện Chương trình “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025
06/09/2018 - Lượt xem: 866
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Mục đích của Chương trình nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội như: Y tế, giáo dục, nước sạch, thông tin và kiến thức sản xuất nông nghiệp… góp phần xóa đói giảm nghèo một cách bền vững, cải thiện tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Mục tiêu đến năm 2025, cơ bản tất cả người dân đều đủ lương thực, thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng quanh năm; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 2 tuổi; phát triển hệ thống lương thực thực phẩm bền vững, 100% hộ tham gia chương trình tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết trong sản xuất; phần lớn các hộ nông dân sản xuất nhỏ tăng năng suất và thu nhập; hướng tới không còn thất thoát, lãng phí lương thực, thực phẩm. Nội dung của Chương trình là sẽ lồng ghép các nội dung hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” phù hợp với đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong chương trình.

Gia Lai hướng đến mục tiêu không còn hộ đói, nghèo. Trong ảnh, Thường trực Tỉnh ủy tặng quà các gia đình hộ nghèo tại huyện Kbang

Nhiều giải pháp được đưa ra nhằm hướng thực hiện tốt mục tiêu của chương trình, như: Tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, căn bản về nhận thức, trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và người dân trong thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững, đảm bảo lương thực, thực phẩm, đáp ứng nguồn dinh dưỡng cho người dân, góp phần nâng cao thể trạng, trí tuệ, tầm vóc người Việt Nam; tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các dự án trong khuôn khổ chương trình mục tiêu quốc gia; vận động nhân dân góp sức thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người nghèo trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ người dân vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với thị trường thông qua phát triển các đơn vị cung cấp dịch vụ sản xuất và tiêu thụ nông sản; hỗ trợ nguồn lực, tập huấn cho người dân kỹ thuật thâm canh, sản xuất nâng cao chất lượng nông sản; tăng cường vận động trẻ em vùng khó khăn từ 5 đến 15 tuổi đến trường, thực hiện có hiệu quả chính sách cấp bảo hiểm y tế cho người nghèo, người ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, chính sách kế hoạch hóa gia đình…

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo, các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; hộ nghèo, hộ đói trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chung tay vì mục tiêu của cả nước và của tỉnh từ nay đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh sẽ “Không còn nạn đói”.

Tin, ảnh: Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG