The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ Nạn nhân chất độc da cam
23/12/2014 - Lượt xem: 1279
Qua 5 năm quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 292-TB/TW của Ban Bí thư (khóa X), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, hoạt động của các cấp Hội có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên. Đã kịp thời cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Quan tâm, tạo điều kiện về quản lý nhà nước, hỗ trợ kinh phí, trụ sở, điều kiện làm việc để tổ chức Hội hoạt động. Sự liên kết, phối hợp giữa các cấp Hội với các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội được duy trì. Các cấp Hội đã bám sát cơ sở, gắn bó với hội viên, đẩy mạnh các hoạt động, từng bước đáp ứng nhu cầu, lợi ích thiết thực của nạn nhân, thu hút được sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và nhân dân. Vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện của Hội ngày càng được khẳng định với nhiều mô hình hoạt động phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực.

Quỹ Ford và Viện Aspen (Aspen Institute) của Mỹ vừa tái khẳng định kế hoạch hoạt động nhằm giúp Việt Nam và Mỹ giải quyết hậu quả của chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam.

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương về việc thực hiện chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học; các cấp ủy, chính quyền đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng như: Lao động, thương binh và xã hội, y tế, nội vụ và tài chính... tiến hành rà soát, điều tra các đối tượng bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 13.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học trước và sau chiến tranh; đã lập thủ tục giải quyết trợ cấp hằng tháng cho 2.550 nạn nhân (trong đó 743 nạn nhân là đồng bào dân tộc thiểu số).

Qua 3 năm đi vào hoạt động, Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã từng bước phát huy hiệu quả trong việc nuôi dưỡng điều trị, phục hồi sức khỏe cho các cháu bị nhiễm chất độc da cam; bình quân mỗi năm tiếp nhận từ 30 - 35 cháu, bước đầu có một số cháu đã biết học chữ, học nghề... Ngoài chế độ, chính sách của Nhà nước, những năm qua các cấp hội đã tích cực phối hợp tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quyên góp, ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh (được 11 tỷ đồng). Quan tâm hỗ trợ giúp đỡ hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin tăng gia, sản xuất nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Đồng thời, thực hiện tốt công tác việc thăm hỏi, vận động, quyên góp hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân nhân trong các dịp lễ, tết và các ngày kỷ niệm. Hiện nay, tỉnh đang khởi công xây dựng Nhà xông hơi, tẩy độc với nguồn vốn xã hội hóa và có sự hỗ trợ của Nhà nước; dự kiến cuối năm 2014 hoàn thành, đưa vào hoạt động vào đầu năm 2015.

Những năm qua mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội đã thường xuyên quan tâm, phối hợp chặt chẽ với hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin và các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Động viên, biểu dương kịp thời những tấm lòng vàng của các tổ chức, các nhà hảo tâm; gương nạn nhân, gia đình nạn nhân điển hình vượt khó, vươn lên phục hồi chức năng lao động, học tập để giảm bớt đói nghèo, sớm hòa nhập cộng đồng. Nhiều tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như: Hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội chữ thập đỏ, hội cựu thanh niên xung phong... đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động với hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Thông qua chương trình phối hợp hoạt động đã tuyên truyền, vận động mọi nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ cho nạn nhân chất độc dacam/dioxin; tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Hằng năm, đã tổ chức chu đáo các ngày lễ kỷ niệm bằng nhiều hình thức như tọa đàm, mít tinh, gặp mặt… góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đối với các cấp Hội sau khi thành lập đã tiến hành đại hội, kiện toàn nhân sự, xây dựng chương trình hành động của nhiệm kỳ, hằng năm và định kỳ. Tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp nạn nhân chất độc da cam/dioxin vào tổ chức. Tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức và cán bộ hội các cấp đi vào hoạt động. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và đối với người bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Phối hợp điều tra khảo sát, nắm vững số lượng nạn nhân và số hộ gia đình nạn nhân, nhất là gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực vận động các nguồn lực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả về vật chất và tinh thần đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân; trang bị cơ sở vật chất cho Trung tâm phục vụ nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho nạn nhân.

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội, tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội, tích cực tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức, cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở. Tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, biểu dương những gương nạn nhân, gia đình nạn nhân vượt khó, những cán bộ hội tiêu biểu. Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 và Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về hội có tính chất đặc thù. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác hội; xây dựng Quỹ nạn bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Thành lập Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Triển khai thực hiện các nghị định, thông tư của Chính phủ, các bộ ngành y tế, lao động, thương binh và xã hội... về chế độ, chính sách đối với người bị phơi nhiễm chất độc hóa học; người có công với cách mạng, đảm bảo đúng quy định.

Nguyễn Ưu Ái

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Gia Lai tổ chức giao nhận quân năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra tiến độ triển khai các dự án thủy lợi trọng điểm

Gia Lai: Hiệu quả công tác tuyển quân trong vùng đồng bào có đạo

Đầu Xuân trẩy hội ở An Khê

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG