08/11/2016 - Lượt xem: 2437
Việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công trong những năm qua trên địa bàn tỉnh đã tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi cho hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập đạt hiệu quả cao hơn, khuyến khích các đơn vị được giao tự chủ tài chính sử dụng ngân sách hiệu quả, tiết kiệm hơn; xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công đã có những tác động nhất định đến sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tặng hoa và cờ lưu niệm cho các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh tại lễ khai mạc. Ảnh: Lê Hòa

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Tổ chức, sắp xếp lại một số đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế thống nhất từ tỉnh đến huyện, từng bước chuyển từ loại hình đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần chi phí hoạt động sang loại hình đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động; thực hiện công tác xã hội hóa lĩnh vực y tế, trước mắt huy động nguồn lực trong toàn xã hội của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đầu tư các trang thiết bị y tế phục vụ tốt trong công tác khám, chữa bệnh ở các bệnh viện, từ đó giảm kinh phí do ngân sách nhà nước đầu tư mua sắm các trang thiết bị y tế, tăng nguồn kinh phí để đầu tư phát triển và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề, là lĩnh vực sử dụng ngân sách nhà nước chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi thường xuyên của tỉnh, vì vậy cần phải đẩy mạnh xã hội hóa. Trên cơ sở giải pháp giảm chi thường xuyên, để tăng cho đầu tư phát triển, chuyển một số đơn vị sự nghiệp sang loại hình đơn vị tự bảm đảm toàn bộ chi phí hoạt động như: Trung tâm ngoại ngữ và tin học, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của liên bộ: Nội vụ, Lao động -Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Việc thực hiện xã hội hóa và sắp xếp lại một số đơn vị dạy nghề sẽ giảm mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và thực hiện đúng chủ trương xã hội hóa của Chính phủ trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề.

Sự nghiệp y tế, thực hiện công tác xã hội hóa lĩnh vực y tế, trước mắt huy động nguồn lực trong toàn xã hội của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đầu tư các trang thiết bị y tế phục vụ tốt trong công tác khám, chữa bệnh ở các bệnh viện, từ đó giảm kinh phí do ngân sách nhà nước đầu tư mua sắm các trang thiết bị y tế, tăng nguồn kinh phí để đầu tư phát triển và thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn.

Triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh với Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Tim Hà nội, sau khi Đề án được phê duyệt và triển khai, việc đầu tư mua sắm các trang thiết bị y tế theo đề án, tăng nguồn thu sự nghiệp. Các đơn vị tự cân đối một phần kinh phí từ nguồn thu để chi trả tiền lương, phụ cấp cho cán bộ viên chức, góp phần giảm chi từ ngân sách nhà nước.

Thưc hiện sáp nhập một số đơn vị dự phòng theo quy định tại Thông tư số 51/2014/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lĩnh vực văn hóa thông tin và thể dục thể thao, thực hiện xã hội hóa và sắp xếp lại một số đơn vị sự nghiệp cùng thực hiện nhiệm vụ quản lý các công trình văn hóa, ở cùng một địa điểm, từ đó sẽ giảm được biên chế và kinh phí chi cho lĩnh vực này.

Để triển khai có hiệu quả việc đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực: Y tế, giáo dục và đào tạo, bảo trợ xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch, dạy nghề, đề nghị các bộ, ngành Trung ương sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại một số lĩnh vực như: Giáo dục và đào tạo, văn hoá - thể thao và du lịch, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, công thương, xây dựng và các bộ, ngành khác ở Trung ương, để địa phương có cơ sở ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của các cấp theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trên cơ sở đó, địa phương xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập của các ngành thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

Nguyễn Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2312023240
THB749.45780.71
SGD16920.917105.71
SEK2409.392470.05
SAR6166.666408.63
RUB362.01403.38
NOK2491.032569.12
MYR5523.225594.72
KWD76140.1179127.72
KRW19.0220.54
JPY209.92216.07
INR323.5336.19
HKD2938.972982.98
GBP30249.7530519.04
EUR25550.9126318.31
DKK3386.533492.69
CHF23272.3623668.13
CAD17432.2117728.66
AUD15719.215986.52
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG