The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Tình hình lương, thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
17/02/2016 - Lượt xem: 974
Theo Báo cáo trước, trong, sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tình hình lương, thưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có nhiều cố gắng.
Các cơ quan hành chính sự nghiệp, các xã, phường, thị trấn, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp tháng 02 năm 2016 cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ hưu trí trước Tết Nguyên đán.

Tình hình thực hiện tiền lương năm 2015: Tại các doanh nghiệp nhà nước: Tiền lương thấp nhất là 2.242.000 đồng/người/tháng (tăng 1,3% so với năm 2014), lương bình quân 5.305.000 đồng/người/tháng (giảm 11,8% so với năm 2014), lương cao nhất 40.000.000 đồng/người/tháng (tăng 1% so với năm 2014). Đối với các doanh nghiệp dân doanh: Tiền lương thấp nhất 2.600.000 đồng/người/tháng (tăng 73% so với năm 2014), lương bình quân 5.237.000 đồng/người/tháng (giảm 9% so với năm 2014), lương cao nhất 26.000.000 đồng/người/tháng (giảm 39,5% so với năm 2014). Các doanh nghiệp FDI: Lương bình quân 5.702.000 đồng/người/tháng (tăng 81% so với năm 2014).

Do tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, có 02 doanh nghiệp nợ lương của người lao động: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bình Dương nợ 01 tháng lương của 1.095 người lao động, Công ty cổ phần Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên nợ 02 tháng lương của 21 người lao động.

Tình hình thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân 2016: Các doanh nghiệp của nhà nước: Có 32 đơn vị thưởng Tết, mức bình quân 830.000 đồng/người (giảm 74,1% so với năm 2014); trong đó mức tiền thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người, mức cao nhất là 10.213.000 đồng/người.

Các doanh nghiệp dân doanh: Có 29 đơn vị thưởng Tết, bình quân 2.125.000 đồng/người (giảm 48,4% so với năm 2014); trong đó tiền thưởng thấp nhất là 150.000 đồng/người, cao nhất 8.000.000 đồng/người.

Các doanh nghiệp FDI: Tiền thưởng bình quân 5.277.000 đồng/người (tăng 67,5% so với năm 2014), cao nhất 45.706.000 đồng/người. 

 Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG