The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn giai đoạn 2012 - 2016
21/04/2017 - Lượt xem: 1092
Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ trực tiếp một số mặt hàng chính sách cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

 Triển khai Quyết định số 168/QĐ-TTg, ngày 30/10/2001 của Thủ tướng chính phủ về việc định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên; Quyết định số 102/QĐ-TTg, ngày 07/8/2009 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn, hằng năm, tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh, Trung ương; quy định giá mua, chi phí vận chuyển, chi phí cấp phát mặt hàng giống cây trồng, phân bón, bò giống cấp không cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh tổ chức thực hiện; các địa phương cấp huyện, xã, đối tượng thụ hưởng chính sách cùng phối hợp thực hiện.

Kết quả, trong 5 năm (từ 2012 - 2016), tỉnh đã triển khai cấp không thu tiền giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón với tổng kinh phí 414,602 tỷ đồng; hỗ trợ trực tiếp không thu tiền muối iốt với tổng kinh phí 82,378 tỷ đồng. Việc cấp giống vật nuôi đã tạo điều kiện cho những hộ nghèo thiếu đất hoặc không có đất sản xuất có điều kiện phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập; có hộ gia đình được cấp giống vật nuôi đã thoát nghèo bền vững. Việc cấp giống cây trồng, phân bón tạo điều kiện cho một số hộ nghèo chuyển đổi cây trồng, nâng cao năng suất, thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo. Việc cấp muối iốt cho nhân dân là đồng bào thiểu số, hộ kinh nghèo khu vực II, khu vực III và làng đặc biệt khó khăn đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, đời sống, giảm bệnh bướu cổ, rối loạn chức năng do thiếu iốt.

Nhìn chung, các chính sách hỗ trợ trực tiếp một số mặt hàng chính sách cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo đã góp phần giải quyết những khó khăn cho người dân, từng bước ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong giai đoạn tiếp theo, như: Công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách còn chưa thường xuyên; chưa tập trung, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tập quán chăn nuôi, trồng trọt còn lạc hậu nên hiệu quả sử dụng giống không cao; tinh thần vươn lên thoát nghèo ở một số hộ còn hạn chế nên việc phát triển sản xuất, cải thiện đời sống chưa có nhiều thay đổi.

Thúy Hạnh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG