The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số
21/04/2017 - Lượt xem: 829
Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa rất quan trọng góp phần phát triển sản xuất, ổn định và cải thiện đời sống, nâng cao nhu nhập và dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Trong những năm qua, triển khai thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg, ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010 và Quyết định số 33/2012/QĐ-TTg, ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa như: Quyết định số 1761/QĐ-UBND, ngày 08/12/2010 về việc điều chỉnh Dự án hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2012; văn bản số 897/UBND-VX ngày 17/6/2013 chỉ đạo tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015. Đồng thời, hằng năm, giao chỉ tiêu kế hoạch định canh định cư cụ thể cho từng địa phương để thực hiện.

Trên cơ sở đó các sở, ban, ngành của tỉnh cũng đã chủ động tham mưu đề xuất, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, giải pháp, chính sách hỗ trợ định canh định cư trên địa bàn tỉnh; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai chương trình định canh định cư ở những địa bàn được phân công. Các địa phương trên toàn tỉnh đã tổ chức xây dựng các hạng mục đầu tư, tổ chức quy hoạch cụ thể đất ở, đất sản xuất cho khu định cạnh định cư mới đúng theo yêu cầu của dự án đã được phê duyệt.

Trong giai đoạn 2008 - 2016, nguồn kinh phí thực hiện Chương trình định canh định cư là 170.522 triệu đồng. Các địa phương đã hoàn thành 13 dự án định canh định cư tập trung cho 886 hộ với kinh phí 83.631 triệu đồng với các hạng mục công trình như hỗ trợ làm nhà ở, hỗ trợ mua lương thực, hỗ trợ di dời chỗ ở, hỗ trợ ngân sách xã, phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, làm đường nông thôn nội bộ, hệ thống cấp nước sinh hoạt, phòng học, đường đến khu dân cư...; hoàn thành 94 dự án định canh định cư xen ghép cho 2.260 hộ với kinh phí 86.891 triệu đồng với các hoạt động như hỗ trợ mua đinh tôn, mua lương thực 06 tháng, hỗ trợ di chuyển, tôn tạo nền nhà, hỗ trợ ngân sách xã nâng cấp các hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu...

Nhìn chung, việc thực hiện di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian qua cơ bản đã đạt được một số kết quả bước đầu; không chỉ giúp các hộ dân thuộc diện thụ hưởng chính sách ổn định đời sống, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo mà còn góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Quan trọng hơn là đã làm thay đổi cơ bản nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về tập quán sinh hoạt, sản xuất, từ du canh du cư đến định canh định cư. Từ đó, đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện để phát triển kinh tế, học tập, giao lưu văn hóa và thực hiện xóa đói giảm nghèo; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc trong vùng và củng cố vững chắc lòng tin của người dân với Đảng, Nhà nước, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thanh Hằng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG