28/06/2017 - Lượt xem: 518
Nhận thức sâu sắc về vai trò của phụ nữ trong đời sống xã hội và tầm quan trọng của công tác bình đẳng giới, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội các cấp thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị.

 Sau khi Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27 tháng 4 năm 2017 của về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình số 32-CTr/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2008 về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, các cấp, các ngành chức năng triển khai thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị; đồng thời, tiến hành lồng ghép yếu tố giới vào quá trình xây dựng kế hoạch, thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhằm nâng cao vai trò, vị trí trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Qua từng giai đoạn phát triển, quyền bình đẳng, kỹ năng nghề nghiệp của phụ nữ từng bước được nâng lên, trình độ dân trí được nâng cao, sức khỏe phụ nữ, trẻ em được quan tâm, đặc biệt là phụ nữ ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các cấp ủy, chính quyền đã tích cực phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; quan tâm phối hợp, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan đến hội phụ nữ và công tác phụ nữ, như: Chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ hội phụ nữ chuyên trách, việc hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo cho hội liên hiệp phụ nữ các cấp tham gia quản lý nhà nước theo Nghị định số 56/NĐ-CP, ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ; Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội… qua đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ hội và phụ nữ theo quy định.

Từ năm 2007 - 2017, các cấp hội phụ nữ đã phối hợp đào tạo nghề cho 21.378 lao động nữ, giới thiệu 2.200 lao động nữ vào làm việc ở các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động nước ngoài; làm tốt công tác dịch vụ ủy thác các nguồn vốn cho 55.224 phụ nữ được vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng số vốn 1.372.045 triệu đồng, xây dựng 1.440 tổ tiết kiệm và vay vốn; thành lập và duy trì Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển với hơn 18 tỷ đồng; qua đó, giúp đỡ 28.575/31.751 lượt hộ phụ nữ vay vốn thực hiện xóa đói giảm nghèo, từ đó đã có 13.144 hộ thoát nghèo; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 221 mái ấm tình thương do phụ nữ làm chủ hộ với số tiền 4,2 tỷ đồng.

Công tác xóa mù chữ cho phụ nữ, khuyến khích, động viên chị em tham gia xóa mù đạt kết quả tốt, 95,7% chị em trong độ tuổi từ 15 - 35 được xóa mù chữ. Tỷ lệ trẻ em gái từ 11 - 14 tuổi đến trường và tốt nghiệp tiểu học năm 2011 - 2012 đạt 99,75% (năm 2007 - 2008 đạt 98,2%). Sự chênh lệch về cơ hội học tập của trẻ em gái, phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số từng bước được khắc phục. Tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi tăng hằng năm, nhất là trẻ em tại các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em được quan tâm. Tỷ lệ bình quân hằng năm, phụ nữ khám thai 3 lần đạt gần 80%, nữ có thai được tiêm phòng uốn ván đạt trên 90%; phụ nữ tiếp cận với dịch vụ y tế đạt 80%; 100% trạm y tế có nữ hộ sinh. Việc cấp thẻ khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi (đạt 99%), cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo (đạt 100%).

Cùng với sự phát triển mọi mặt của đời sống xã hội, thì nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cá nhân về phụ nữ và vai trò của phụ nữ ngày càng cao, nhờ đó đời sống vật chất, tinh thần và vai trò của người phụ nữ ngày càng được nâng lên. Đó là nhờ vào sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ chung vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Phạm Hòa

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2316523285
THB745.98777.1
SGD16803.316986.8
SEK2386.842446.93
SAR6176.996419.36
RUB362.53403.96
NOK2560.32640.55
MYR5543.255615
KWD76313.1279307.38
KRW19.1320.65
JPY210.4216.5
INR326.27339.08
HKD2945.72989.8
GBP28844.8729101.61
EUR25575.1326343.21
DKK3391.853498.17
CHF23322.2823718.86
CAD17411.9317708.01
AUD15816.5116085.46
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG