07/05/2017 - Lượt xem: 548
Sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW và Kế hoạch số 28-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đạt được những kết quả tích cực.

Các địa phương, đơn vị đã chọn những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét nhất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề ra nhiều giải pháp cụ thể để tập trung khắc phục những khâu yếu, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập, “làm theo” từng bước đi vào nền nếp, bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội.

Công tác tuyên truyền, cổ động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được duy trì thường xuyên, lồng ghép với tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Trước khi Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập nội dung, hướng dẫn triển khai Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” phục vụ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân trong tỉnh.

Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/BTGTW, ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn học tập chuyên đề “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập nội dung gửi đến thường trực cấp ủy và ban tuyên giáo (phòng chính trị) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ công tác tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố đã duy trì các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiều tin, bài, phóng sự về những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”… Các tổ chức đảng đã tổ chức cho đảng viên học tập, thảo luận, liên hệ các bài viết và lời dạy của Bác về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu gắn với học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và của từng cá nhân trong năm 2017 tuy có chậm hơn so với tiến độ, song một số đơn vị, địa phương đã chủ động hướng dẫn hình thức xây dựng kế hoạch và theo dõi, đánh giá kết quả đăng ký tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. Nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh đã phối hợp tổ chức những hoạt động tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng học tập và làm theo gương Bác. Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai - Kon Tum phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, ngành giáo dục, Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Quân đoàn 3, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì tốt việc tổ chức trưng bày, triển lãm, nói chuyện chuyên đề; tổ chức cho học sinh các trường sinh hoạt ngoại khóa, xem phim tư liệu vào thứ 7 hằng tuần… để tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được những kết quả tích cực. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã duy trì thực hiện tốt các phong trào, hành động “làm theo” gương Bác. Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2016. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo; việc sắp xếp, bố trí điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức, trách nhiệm trong công việc và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày một tốt hơn. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tăng cường công tác chỉ đạo, phát hiện và tập trung khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém; đồng thời, chú trọng việc bồi dưỡng, nhân rộng điển hình học tập và làm theo gương Bác với những nội dung, cách làm thiết thực, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh ở cơ sở.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315523275
THB748.85780.08
SGD16825.4417009.19
SEK2387.362447.46
SAR61746416.25
RUB359.2400.26
NOK2555.282635.37
MYR5543.525615.28
KWD76280.2579273.25
KRW19.2620.8
JPY209.79215.87
INR326.68339.5
HKD2945.452989.55
GBP28668.3528923.52
EUR25633.3826403.22
DKK3401.543508.16
CHF23324.0523720.67
CAD17422.8717719.14
AUD15823.5116092.58
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG