26/06/2019 - Lượt xem: 213
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử được kiện toàn gồm có 15 thành viên, trong đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông; thành viên Thường trực kiêm thư ký Ban Chỉ đạo là Giám đốc Sở thông tin và truyền thông.

 Bảo đảm an toàn thông tin mạng cho chính quyền điện tử

Ảnh minh họa

Theo Quyết định sẽ sửa đổi các khoản: 3, 5, 6, 7, Điều 3 của Quyết định số 476/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai. Theo đó, sẽ thành lập Tổ giúp việc cho Trưởng Ban (gọi tắt là Tổ Công tác) do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là Tổ phó. Tổ Công tác gồm lãnh đạo cấp phòng, đơn vị trực thuộc có nhiệm vụ liên quan của các cơ quan thành viên. Trong trường hợp cần thiết, Tổ Công tác có thể huy động chuyên gia về Chính phủ điện tử tham gia nhiệm vụ được giao. Sở Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ Thường trực của Tổ Công tác, được sử dụng con dấu của Sở.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt danh sách Tổ Công tác. 

Quyết định cũng nêu rõ, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối giúp Ban Chỉ đạo trong công tác xây dựng, phát triển chính quyền điện tử trên địa bàn, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động cho Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác. Kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông hàng năm và nguồn kinh phí hợp pháp khác. Ngoài ra, các nội dung khác được giữ nguyên như Quyết định số 476/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hoàng Liên

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2312023240
THB749.45780.71
SGD16920.917105.71
SEK2409.392470.05
SAR6166.666408.63
RUB362.01403.38
NOK2491.032569.12
MYR5523.225594.72
KWD76140.1179127.72
KRW19.0220.54
JPY209.92216.07
INR323.5336.19
HKD2938.972982.98
GBP30249.7530519.04
EUR25550.9126318.31
DKK3386.533492.69
CHF23272.3623668.13
CAD17432.2117728.66
AUD15719.215986.52
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG