20/03/2016 - Lượt xem: 1047
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh, kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 trên địa bàn tỉnh như sau:

1- Theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 (chuẩn nghèo đơn chiều theo thu nhập):

Hộ nghèo: toàn tỉnh có 36.951 hộ, chiếm tỷ lệ 11,36% trong tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh. Số hộ nghèo người dân tộc thiểu số là 31.951 hộ, chiếm tỷ lệ 85,94% trong tổng số hộ nghèo. Có 04 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất lần lượt là: Ia Pa, Krông Pa, Kông Chro và Kbang (đều trên 20%).

Tặng quà cho các đối tượng chính sách xã Krong.      Ảnh: H.T

Ảnh minh họa, nguồn GLO

Hộ cận nghèo: toàn tỉnh có 21.956 hộ, chiếm tỷ lệ 6,75% trong tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh. Số hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số là 16.077 hộ, chiếm tỷ lệ 73,22% trong tổng số hộ nghèo. Có 05 huyện có tỷ lệ hộ cận nghèo cao nhất lần lượt là: Chư Păh, Krông Chro, Mang Yang, Kbang và Krông Pa (đều trên 10%).

2- Theo chuẩn áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 (chuẩn nghèo theo đa chiều):

 Hộ nghèo: Theo chuẩn đa chiều mới, toàn tỉnh có 64.087 hộ, chiếm tỷ lệ 19,71% trong tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh, tăng 27.136 hộ (tương đương 8,35%) so với chuẩn áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, số hộ nghèo người dân tộc thiểu số là 53.459 hộ, chiếm tỷ lệ 83,42% trong tổng số hộ nghèo. Có 05 huyện có tỷ lệ cao nhất lần lượt là: Kông Chro (53,84%), Krông Pa (40,23%), Ia Pa, Mang Yang và Chư Pưh (trên 30%). Có 03 huyện tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo chiếm trên 90% là: Kông Chro (94,43%), Chư Sê (93,18%) và Đak Đoa (91,45%), 8 huyện khác tỷ lệ này chiếm trên 80%.

Hộ cận nghèo: Toàn tỉnh có 23.729 hộ, chiếm 7,3% trong tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh, tăng 1.773 hộ (tương đương 0,55%) so với chuẩn áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, số hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số là 16.092 hộ, chiếm tỷ lệ 67,82% trong tổng số hộ cận nghèo. Có 04 huyện tỷ lệ hộ cận nghèo cao nhất lần lượt là: Chư Păh, Kbang, Ia Pa và Phú Thiện (đều trên 10%).

Hộ nghèo có đối tượng là người có công: Toàn tỉnh có 1.392 hộ nghèo có thành viên là đối tượng người có công, chiếm tỷ lệ 2,17% tổng số hộ nghèo. Hộ có thành viên thuộc đối tượng người có công nghèo xuất phát từ hai nguyên nhân cơ bản là: Có số khẩu trong hộ lớn và thành viên người có công thuộc diện được trợ cấp một lần.

Hoa Mai

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314023260
THB749.6780.87
SGD16947.9417133.04
SEK2359.112418.5
SAR6171.496413.65
RUB360401.15
NOK2494.062572.23
MYR5554.625626.53
KWD76205.8479195.96
KRW19.3920.94
JPY207.94213.97
INR322.43335.08
HKD2941.772985.82
GBP29684.5729948.81
EUR25402.2226165.13
DKK3366.983472.52
CHF23184.4723578.73
CAD17385.2917680.93
AUD15764.9716033.06
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG