The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Công tác hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ chính sách
15/12/2016 - Lượt xem: 1215
Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và xã hội dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ triển khai xây mới được 150 nhà với kinh phí 7,5 tỷ đồng.

Sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Kbang. Ảnh: L.H

Ngày 12/10/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí Đề án hỗ trợ về nhà ở người có công với cacsnh mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2014 đề nghị Chính phủ phê duyệt bổ sung 935 nhà (xây mới: 498, sửa chữa: 437 nhà), tuy nhiên đến nay nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương chưa bố trí được.

Thực hiện chủ trương của tỉnh về rà soát và hỗ trợ nhà ở cho hộ chính sách người có công có khó khăn về nhà ở đến ngày 27/7/2017 cơ bản hoàn thành. Các địa phương đã rà soát bổ sung, hiện nay có tổng số 1.248 hộ gia đình người có công có khó khăn về nhà ở; trong đó, 642 nhà cần hỗ trợ xây mới, 606 nhà cần hỗ trợ sửa chữa (bao gồm số hộ đã phê duyệt tại Quyết định số 603/QĐ-UBND, ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng đến nay chưa được hỗ trợ vì chưa có kinh phí là 522 nhà, trong đó: 233 nhà xây mới, 289 nhà sửa chữa; số nhà phát sinh là 726 nhà).

Trong phần xây mới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã và đang huy động kinh phí đóng góp từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để hỗ trợ xây mới; giao Sở Lao động - Thương binh và xã hội tiếp nhận các nguồn tài trợ, phân bổ nguồn kinh phí cho các địa phương để xây dựng nhà cho các gia đình có công với cách mạng, mỗi nhà 50 triệu đồng. Đến nay đã có 02 đơn vị chuyển tiền hỗ trợ với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng (công ty Trang Đức Gia Lai: 1,5 tỷ; công ty Công Thắng Gia Lai: 1,0 tỷ).

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phân bổ kinh phí triển khai xây mới 50 nhà, dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 sẽ triển khai xây mới được 150 nhà với kinh phí 7,5 tỷ đồng, số còn lại sẽ tiếp tục kêu gọi, đôn đốc các doanh nghiệp chuyển tiền tài trợ để triển khai hoàn thành trước ngày 27/7/2017. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã kêu gọi tài trợ của 09 đơn vị, doanh nghiệp; mỗi đơn vị, doanh nghiệp từ 100-200 căn nhà. Đối với công tác sửa chữa, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sử dụng các nguồn hợp pháp khác để sửa chữa nhà ở cho người có công.

 Đăng Vũ

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG