The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Các chính sách hỗ trợ người nghèo đạt được hiệu quả tốt
08/05/2017 - Lượt xem: 651
Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động xóa đói, giảm nghèo, định canh định cư, trong đó, việc hỗ trợ người nghèo của tỉnh Gia Lai tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục, y tế, nhà ở, trợ giúp pháp lý đạt được những kết quả rất tích cực và hiệu quả rõ nét.

Việc hỗ trợ giáo dục, chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ về giáo dục cho học sinh nghèo và công tác chi trả, hỗ trợ, cấp bù học phí được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Giai đoạn 2005 - 2010, tỉnh đã hỗ trợ mua trên 5.751.000 quyển vở cấp cho học sinh dân tộc thiểu số và mua 4.276.000 bộ sách giáo khoa cấp cho các tủ sách giáo khoa dùng chung ở vùng dân tộc; giai đoạn 2011 - 2016 thực hiện cấp bù, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP và Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ cho 170.000 lượt học sinh, sinh viên (bao gồm cả con hộ nghèo), với tổng kinh phí 828,97 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn xuất ngân sách địa phương cấp bổ sung kinh phí đầu tư cho học sinh nội trú và bán trú là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số, ưu tiên tuyển dụng, bố trí sinh viên dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học vào làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được ngành bảo hiểm xã hội và các địa phương phối hợp thực hiện tốt. Tổng kinh phí thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2007 - 2015 gần 1.900 tỷ đồng, năm 2016 là 330 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến cuối năm 2016 đạt 82,3%. Công tác y tế cơ bản đã đạt các yêu cầu và kế hoạch của tỉnh; hoạt động của công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai theo đúng tiến độ và có hiệu quả, trong giai đoạn 2011 - 2016, đã có gần 1.600 nghìn lượt người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và hơn 1.200 nghìn lượt người cận nghèo được khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển; số giường bệnh tăng dần qua từng năm. Năm 2016 tổng số giường bệnh toàn tỉnh là: 3.720 giường (tăng 660 giường bệnh so với năm 2010); bác sĩ làm việc thường xuyên tại xã là 159 bác sĩ; 100% số xã có nữ hộ sinh; 2.117 nhân viên y tế thôn bản.Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 7,34.

Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo đã hoàn thành chương trình theo các quyết định của Chính phủ với 11.000 hộ nghèo được hỗ trợ, tổng kinh phí 158.000 triệu đồng. Hiện các ngành, địa phương đang tích cực phối hợp thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 với hơn 4.400 hộ được hỗ trợ. Doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân đã hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp người nghèo có nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống.

Chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý được quan tâm thực hiện, nhất là cho người nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện cho họ hiểu biết quyền, nghĩa vụ của mình và chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước. Trong giai đoạn 2005 - 2010 đã thành lập 56 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở các xã nghèo của tỉnh thu hút 5.700 lượt người; giai đoạn 2011 - 2015 thực hiện trợ giúp pháp lý cho 17.000 lượt người, trong đó người nghèo chiếm trên 5%; người dân tộc thiểu số chiếm gần 90,2%.

Việc hỗ trợ cho người nghèo tiếp cận thông tin, nắm bắt được các chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững ngày càng được quan tâm. Các bài báo, phóng sự chuyên đề về xóa đói giảm nghèo và định canh định cư được tuyên truyền trên Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh và truyền hình các địa phương. Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin ở cơ sở được quan tâm đầu tư, mạng lưới internet được triển khai rộng khắp đến các khu vực trong tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số các phương tiện tiếp cận thông tin như tivi, điện thoại di động... nhờ vậy người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa đã tiếp cận với các chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được thực hiện tốt, đạt được nhiều kết quả. Đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 23.000 lượt cán bộ giảm nghèo cấp cơ sở (cấp huyện, cấp xã và thôn, làng, tổ dân phố). Hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về giảm nghèo đã được đa dạng hóa về hình thức, nội dung và được duy trì thường xuyên. Công tác kiểm tra, giám sát chương trình giảm nghèo được tỉnh quan tâm thực hiện, đã kịp thời đưa ra những chương trình, giải pháp giảm nghèo trọng tâm, phù hợp ở từng thời kỳ; khắc phục, giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo.

Thanh Xuân 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG