The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Ban VHXH họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X
04/07/2015 - Lượt xem: 1164
Chiều ngày 02/7/2015, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 9.

Nội dung bao gồm: thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh "về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2015" trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; thẩm tra 02 tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 9“về việc đặt tên đường, công trình công cộng thuộc thị trấn Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ” và Tờ trình “thông qua quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Đối với Tờ trình về việc đặt tên đường, công trình công cộng thuộc thị trấn Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã thống nhất đặt tên mới 35 tuyến đường thuộc thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ và 03 công trình công cộng gồm: Quảng trường 24 tháng 6; công viên Đak Pơ và Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ. Đối với tờ trình đề nghị thông qua quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Ban đề nghị Quy hoạch cần sắp xếp, cân đối giữa các phần cho phù hợp, nên giảm bớt các phần nói về: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; thực trạng phát triển du lịch tỉnh Gia Lai; Cần tập trung vào phần “Giải pháp và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển di lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2030”; lưu ý thêm việc huy động các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn ngân sách nhà nước phù hợp với kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Gia Lai đến năm 2020. Đối với một số mục tiêu cụ thể về số lượng khách du lịch, tổng thu du lịch đến năm 2020, 2030 cần xem xét tính toán lại cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi của Đề án.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức 02 đợt giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; nội dung giám sát, khảo sát của Ban đều là những vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội, được nhiều đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và dư luận xã hội quan tâm, đó là giám sát: Tình hình thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh. Nội dung, chương trình, kế hoạch, đề cương giám sát, khảo sát của Ban được cụ thể từng quý, từng tháng và được gửi tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan theo đúng quy định. Bên cạnh đó, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức thẩm tra và tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận “thống nhất kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 và chỉ tiêu giảm nghèo năm 2015”; đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo quy định.

Tại buổi họp sơ kết các thành viên trong Ban cũng đã thống nhất chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2015 tập trung vào một số chuyên đề như: Khảo sát công tác đầu tư, hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh; Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về hôn nhân, gia đình tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015 (nội dung về tình trạng bạo lực gia đình và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống). Đồng thời phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt kỳ họp cuối năm; Tham gia giám sát cùng các Uỷ ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, thẩm tra các văn bản… khi được phân công; đồng thời, tổng kết tình hình hoạt động của Ban năm 2015 và xây dựng chương trình công tác năm 2016.

Tin và ảnh: Thu Trang

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG