08/05/2018 - Lượt xem: 413
Những năm qua, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đều xác định công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài và là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ảnh minh họa. Internet

Tuy nhiên, các nội dung về dân số trong hoạch định phát triển kinh tế - xã hội chưa được chú trọng đúng mức, chưa quan tâm phân tích các mặt cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số trong tác động qua lại với phát triển. Công tác truyền thông, giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình với nhóm đối tượng đặc thù hiệu quả chưa cao, nội dung chưa phong phú, chủ yếu tập trung vào kế hoạch hóa gia đình. Kiến thức và kỹ năng sống của vị thành niên và thanh niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, hôn nhân và gia đình còn hạn chế.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới; tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số phù hợp với điều kiện của tỉnh. Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 60-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó xác định mục tiêu trọng tâm là: Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm sinh để đạt mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bổ dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Cùng với đó, các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 được đề ra như sau:

  - Tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm sinh để đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con), quy mô dân số 1.657.000 người.

  - Giảm 50% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị; 50% số huyện, thị xã, thành phố đạt mức sinh thay thế; 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại; giảm 2/3 số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn; tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 80%.

  - Phấn đấu duy trì tỷ số giới tính khi sinh từ 105 đến 108 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái, đặc biệt, tập trung giảm ở các huyện có tình trạng mất cân bằng về tỷ số giới tính khi sinh. Tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt 22%; tỷ lệ nguời từ 65 tuổi trở lên đạt 11%.

  - Tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn đạt trên 90%; giảm trên 50% số cặp tảo hôn; trên 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; trên 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất.

  - Tuổi thọ bình quân đạt 73,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu 66 năm; phấn đấu 100% nguời cao tuổi có thẻ bảo hiếm y tế, đuợc quản lý sức khoẻ, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung.

  - Chiều cao theo tiêu chí của người Việt Nam (18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, nữ đạt 157,5 cm). Chỉ số Phát triển con người (HDI) theo chỉ số chung toàn quốc (Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á).

  - Tỷ lệ dân số đô thị đạt khoảng 40%. Bố trí, sắp xếp dân cư hợp lý ở nông thôn, thành thị và khu công nghiệp phát triển. Bảo đảm người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản.

  - 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất theo quy mô toàn quốc.

Các nhiệm vụ và giải pháp được đề ra cho các cấp, các ngành chủ yếu tập trung vào các nội dung như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số; nâng cao hiệu lực quản lý, tổ chức thực hiện chính sách dân số; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số; bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số và phát triển; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số.

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310523245
THB740.22786.99
SGD16924.5417427.08
SEK2373.212503.05
SAR6112.166457
RUB369.73418.79
NOK2510.512658.47
MYR5595.955808.39
KWD75499.3179758.97
KRW18.9621.12
JPY204.06214.74
INR321.97340.14
HKD2935.393028.6
GBP29832.4630656.9
EUR25213.1126533.06
DKK3348.683531.88
CHF23395.5824283.77
CAD17397.7218058.21
AUD15541.8316131.86
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG