The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
19/05/2017 - Lượt xem: 1065
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giai đoạn 2016 - 2020, ngày 17 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) ban hành văn bản số 1737/UBND-NL về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh”.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục triển khai Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 25/01/2017 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ 22 xã đăng ký phấn đấu chuẩn nông thôn mới và thành phố Pleiku hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2017. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo kết quả phân bổ ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn mới gửi về UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở UBND các huyện, xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, tổ chức tư hướng dẫn, tư vấn triển khai các nhiệm vụ đã đề ra. Sở Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn các địa phương thực hiện giải ngân vốn, kiểm tra, giá sát, tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới, tiến hành điều chỉnh đề án, quy hoạch, xây dựng, thực hiện và giải ngân vốn ngân sách Trung ương và tỉnh đúng quy định. Tập huấn, hướng dẫn thực hiện tại địa phương chương trình. Định kỳ báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG