19/05/2017 - Lượt xem: 940
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giai đoạn 2016 - 2020, ngày 17 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) ban hành văn bản số 1737/UBND-NL về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh”.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục triển khai Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 25/01/2017 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ 22 xã đăng ký phấn đấu chuẩn nông thôn mới và thành phố Pleiku hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2017. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo kết quả phân bổ ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn mới gửi về UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở UBND các huyện, xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, tổ chức tư hướng dẫn, tư vấn triển khai các nhiệm vụ đã đề ra. Sở Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn các địa phương thực hiện giải ngân vốn, kiểm tra, giá sát, tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới, tiến hành điều chỉnh đề án, quy hoạch, xây dựng, thực hiện và giải ngân vốn ngân sách Trung ương và tỉnh đúng quy định. Tập huấn, hướng dẫn thực hiện tại địa phương chương trình. Định kỳ báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2311023230
THB752.51783.9
SGD17015.9117201.76
SEK2438.752500.14
SAR6165.176407.08
RUB367.72409.75
NOK2527.092606.31
MYR5563.385635.41
KWD76299.5579293.42
KRW19.2320.77
JPY208.88215
INR326.56339.37
HKD2949.682993.85
GBP30808.531082.77
EUR25639.926409.98
DKK3397.643504.15
CHF23357.223754.42
CAD17440.3517736.95
AUD15803.1316071.88
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG