The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm
26/04/2017 - Lượt xem: 1030
Xác định đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đồng bào dân tộc thiểu số được hướng dẫn triển khai mô hình cánh đồng lớn trên cây mía. Trong ảnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm cánh đồng mía lớn với 100% diện tích là của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Ia Pa

Công tác đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm đầu tư. Trong giai đoạn 2007 - 2016, tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho hơn 134.000 người (người dân tộc thiểu số là 58.505 người, người nghèo là 8.858 người). Trong đó, trình độ cao đẳng nghề: 1.400 người; trung cấp nghề: 9.000 người; sơ cấp nghề: 66.400 người; dạy nghề cho lao động nông thôn dưới 3 tháng: 57.200 người, với các ngành nghề phù hợp với nhu cầu lao động trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ngày càng tăng, đến cuối năm 2016 đạt tỷ lệ 30,4%. Việc đầu tư các cơ sở dạy nghề được chú trọng, đến nay trên địa bàn tỉnh có 19 cơ sở dạy nghề tăng 12 cơ sở so với năm 2007. Trong 5 năm (2012 - 2016) đã thành lập 06 trung tâm công lập, đội ngũ giáo viên dạy nghề trên địa bàn tỉnh gia tăng về số lượng và chất lượng, đáp ứng cơ bản nhu cầu đào tạo nghề cho lao động. 

Công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động được chú trọng, chỉ tiêu giải quyết việc làm mới và xuất khẩu lao động được đưa vào nghị quyết, kế hoạch hằng năm của tỉnh. Nhiều chủ trương, chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thu hút lao động vào làm việc trong doanh nghiệp được triển khai đã mang lại hiệu quả tích cực. Việc thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về chuyển đổi 50 nghìn héc ta rừng nghèo sang trồng cao su góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người dân ở địa phương; các doanh nghiệp đang sử dụng hơn 2.200 lao động làm việc dài hạn trong các dự án, đáp ứng được 24,3% tổng số lao động các doanh nghiệp dự kiến tuyển dụng dài hạn theo cam kết với tỉnh (9.379 người). Trong đó, người dân tộc thiểu số tại chỗ (Jrai, Bahnar) là 783 người (chiếm tỉ lệ 34,3%), người dân tộc khác có hộ khẩu tại địa phương là 422 người (chiếm tỉ lệ 18,5%), người kinh tại địa phương là 377 người (chiếm tỉ lệ 16,5%), lao động khác là 769 người (chiếm tỉ lệ 33,7%). Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được thực hiện tốt, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Kết quả giảm nghèo giai đoạn 2007 - 2016 cho thấy tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm qua từng năm, giai đoạn 2007 - 2009: Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 27,22% (đầu năm 2007) xuống 14,32% (cuối năm 2009) theo chuẩn nghèo giai đoạn 2006 - 2010. Giai đoạn 2010 - 2015: Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 27,56% (cuối năm 2010) xuống 11,36% (cuối năm 2015) theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015. Tính riêng năm 2016: Theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,16% so với cuối năm 2015, còn 16,55% vào thời điểm cuối năm 2016.

Thời gian đến, để công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đạt hiệu quả hơn nữa, tỉnh sẽ chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo nghề bằng nhiều hình thức, bảo đảm chất lượng dạy nghề. Gắn công tác đào nghề với việc tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm, tạo điều kiện để tỷ lệ lao động sau khi được học nghề từ 70% trở lên có việc làm ổn định. Tăng cường và đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động ra ngoài nước và ngoài tỉnh, định hướng chọn những đơn hàng chắc chắn, có thu nhập ổn định, mức đóng phí phù hợp với hoàn cảnh của đối tượng lao động là người nghèo. Tăng cường công tác kết nối cung - cầu lao động giữa khu vực có đông lao động nhàn rỗi và các khu vực thiếu hụt lao động mùa vụ trong tỉnh để góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân…

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG