18/07/2016 - Lượt xem: 772
Với việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu, triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến, áp dụng khoa học công nghệ cao và ứng dụng sinh học vào sản xuất là một trong số những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong Chương trình số 15-Ctr/TU ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Tỉnh ủy Gia Lai về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chât lượng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học chất lượng cao vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Giai đoạn 2011-2015, trong điều kiện kinh tế thế giới suy thoái, kinh tế trong nước tăng trưởng chậm, giá vật tư tăng, sức mua giảm, tiêu thụ sản phẩm của ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, mức độ gây hại lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng. Trong khi đó, vốn đầu tư cho ngành nông nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu thực hiện các chương trình, dự án phát triển của ngành; việc thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp và vốn đầu tư ngoài ngân sách còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, nông nghiệp của tỉnh Gia Lai vẫn duy trì tăng trưởng ổn định. Giá trị sản xuất toàn ngành có tốc độ phát triển bình quân trong giai đoạn 2011 – 2015 đạt 7,3% năm (theo giá so sánh 2010); tỷ lệ hộ nghèo giảm, thu nhập của người dân nông thôn tăng dần theo từng năm. Năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ lực của tỉnh tăng khá. Đã hình thành một số vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến như: cà phê, cao su, mía, sắn… An ninh lương thực trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Chăn nuôi tiếp tục được quan tâm đầu tư, đã xuất hiện một số mô hình chăn nuôi công nghiệp quy mô lớn bước đầu mang lại hiệu quả. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường. Các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm, chú trọng. Năng lực quản lý ngành ngày càng được nâng cao.

 

Ảnh: Nguyễn Đông

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn được chú trọng đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần nhân dân. Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 24 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 68 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 70 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 01 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Mục tiêu tổng quát của chương trình là tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học chất lượng cao vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường; khai thác tiềm năng, lợi thế, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên để phát triển ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; nâng cao thu nhập và cả thiện nhanh hơn đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người nông dân.

Một trong những nhiệm vụ giải pháp quan trọng là đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, từng bước hiện đại, nhất là công nghệ sinh học để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng chế biến nông, lâm, thủy sản và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao gắn với phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất giống. Tổ chức đánh giá và nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến, áp dụng các tiến bộ khoa học vào trong sản xuất. Ưu tiên đầu tư các mô hình ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn GAP nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, đẩy mạng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp với từng loại cây trồng, vật nuôi, làm thay đổi tập quán canh tác phân tán, thủ công, lạc hậu sang sản xuất bằng máy, thiết bị tiên tiến, hiện đại, có năng suất, chất lượng hiệu quả cao, giảm tổn thất trong nông nghiệp. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 01/2/2016 về việc thực hiện đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020.

Tập trung đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao và phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất giống. Tiếp tục triển khai các chương trình cải tạo giống trâu, bò; cải tiến đàn lợn theo hướng nạc hóa.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao năng lực và chất lượng chế biến nông, lâm, thủy sản: Ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp chế biến tinh, chế biến sâu, đổi mới công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại. Gắn sản xuất với công nghiệp chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trí để nâng cao giá trị gia tăng đối với các sản phẩm có lợi thế của tỉnh.

Tìm hiểu văn bản tại đây

Đăng Vũ

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314523265
THB753.24784.66
SGD16959.0717144.29
SEK2377.292437.14
SAR6172.826415.03
RUB362.42403.84
NOK2505.232583.76
MYR5543.85615.56
KWD76222.2779213.02
KRW19.3520.89
JPY212.95220.37
INR321.78334.4
HKD2942.62986.66
GBP29910.4430176.69
EUR25546.1726313.4
DKK3385.563491.69
CHF23255.0923650.55
CAD17417.9917714.19
AUD15623.4115889.09
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG