Unable to connect to the remote server Công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh
29/05/2018 - Lượt xem: 492
Từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã kịp thời ban hành các văn bản chi tiết thi hành Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Trên cơ sở đó, tỉnh đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh. Việc thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh, quốc phòng theo quy định tại Điều 61, 62 của Luật Đất đai năm 2013 (các trường hợp khác không thực hiện thu hồi, nhà đầu tư tự thỏa thuận với người sử dụng đất theo quy định tại Điều 73, Luật Đất đai năm 2013). Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch sử dụng đất hằng năm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao xác định giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, đáp ứng kịp thời công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh đảm bảo công khai, dân chủ; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể đối với từng phương án để thực hiện bồi thường về đất, quy hoạch chi tiết các khu tái định cư luôn được quan tâm, việc xác định luôn phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất nên đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, giảm thiểu số trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trên địa bàn tỉnh, diện tích đất thu hồi không lớn, số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng không nhiều; mặt khác phần lớn người sử dụng đất nông nghiệp bị thu hồi đất vẫn còn diện tích đất nông nghiệp hoặc được Nhà nước giao đất sản xuất nông nghiệp mới để sản xuất. Do vậy, việc dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp là không đáng kể.

Tuy nhiên, Gia Lai là một tỉnh miền núi, phát triển kinh tế - xã hội còn ở mức thấp so với cả nước, nguồn thu ngân sách còn hạn chế nên việc bố trí kinh phí khi thực hiện các dự án thu hồi đất, bồi thường để thực hiện các công trình công cộng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội chưa kịp thời, thiếu cụ thể dẫn đến một số dự án, công trình bồi thường, giải phóng mặt bằng không đúng tiến độ thực hiện.

Theo quy định, giá đất để tính tiền bồi thường là giá đất cụ thể bảo đảm phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, cơ sở để khảo sát thu thập thông tin còn hạn chế; cơ sở dữ liệu về giá đất, giao dịch trên thị trường bất động sản còn chưa nhiều; thông tin hợp đồng chuyển nhượng chưa phản ánh giá trị thực tế nên đã ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện.

Do trình độ dân trí còn thấp, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên việc đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chưa phù hợp trình độ của người lao động, chưa đa dạng ngành nghề đào tạo, chưa phù hợp nhu cầu của xã hội, dẫn đến tâm lý lo ngại của người dân có đất bị thu hồi cũng như áp lực cho các cơ quan quản lý Nhà nước khi phải quy hoạch bố trí quỹ đất nông nghiệp để giao lại cho những hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi không thể chuyển đổi nghề nghiệp.

Nhất Gia

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG