The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Chấn chỉnh việc tự đặt ra yêu cầu, điều kiện trong giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã
17/07/2017 - Lượt xem: 605
Vừa qua, một số người dân phản ánh việc một số xã, phường, thị trấn yêu cầu người dân đóng các khoản thuế, khoản thu ngân sách (thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí an ninh trật tự, quỹ ủng hộ địa phương...) mới được giải quyết thủ tục hành chính

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại cấp xã; nghiêm cấm việc đặt ra các khoản thu ngoài quy định hoặc yêu cầu tổ chức, cá nhân đóng các khoản đóng góp, thu nợ thuế... khi giải quyết công việc.

Đồng thời, yêu cầu ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra việc chấp hành và triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại cấp xã; báo cáo cụ thể tình hình, kết quả triển khai tại địa phương để Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Thanh Hằng (đưa tin)

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG