09/05/2018 - Lượt xem: 350
Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, nhất là cải cách cải cách hành chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Kết quả hình ảnh cho gia lai hội nghị phòng chống tham nhũng

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 20 tháng 02 năm 2012 về đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 01 tháng 7 năm 2016 về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, trọng tâm là thực hiện quyết liệt các mục tiêu cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2 (2016 - 2020); ban hành Bộ thủ tục hành chính dùng chung; Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính; chỉ thị về đẩy mạnh cải cách hành chính; quy định và thực hiện việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết hồ sơ, giao dịch hành chính quá hạn.

Kế hoạch cải cách hành chính; chương trình cải cách hành chính hằng năm, từng giai đoạn với mục tiêu cải cách thể chế, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh mở 37 lớp tập huấn cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức; phát hành 1.000 tài liệu và 13.000.000 tờ gấp “chung tay cải cách thủ tục hành chính” gửi đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, xã. Trong đó, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; cải cách chế độ, chính sách; xây dựng lộ trình xã hội hóa về cung cấp dịch vụ công; sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập; giao quyền tự chủ và hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hợp lý, đủ về số lượng, đúng về trình độ, thực hiện tinh giản biên chế theo kế hoạch gắn với kiện toàn tổ chức, bộ máy và đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ theo chức danh, vị trí việc làm.

Về cải cách hành chính trong Đảng, sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16 tháng 8 năm 2010 về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 25 tháng 3 năm 2011, chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; thành lập Ban Chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, tổ giúp việc và tổ rà soát văn bản cấp ủy. Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, rà soát công tác xây dựng, ban hành văn bản, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và công tác ứng dụng công nghệ thông tin. Qua triển khai thực hiện, các nội dung về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng bước đầu được thực hiện có hiệu quả, góp phần đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản cấp ủy, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, các cơ chế, chính sách liên quan đến người dân và doanh nghiệp; rà soát, bãi bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, hoàn thiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí, rút ngắn thời gian giao dịch hành chính của tổ chức, công dân. Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, phí và lệ phí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cải cách thủ tục hành chính giảm thiểu nhũng nhiễu, tiêu cực, đảm bảo tính minh bạch trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ hành chính; thuận lợi trong việc theo dõi tiến độ giải quyết; tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của tổ chức, công dân. Toàn tỉnh có 16/19 sở, ban, ngành và 17/17 huyện, 222/222 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, toàn tỉnh triển khai thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” với 42 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng, tư pháp thuộc thẩm quyền của một số cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh; 100% xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh; 45 đơn vị thực hiện mô hình “một cửa điện tử” và đang thí điểm mô hình “một cửa hiện đại”; đang từng bước chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc và quan hệ hành chính trên môi trường mạng. 100% đơn vị, địa phương trang bị hệ thống theo dõi hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Kết quả thực hiện cải cách hành chính: Từ năm 2015 đến hết quý I năm 2018, các cấp, ngành ban hành 504 văn bản chỉ đạo, điều hành; bố trí 379 cán bộ chuyên trách trực tiếp làm công tác cải cách hành chính. Toàn tỉnh tiếp nhận hơn 3 triệu hồ sơ, trong đó, giải quyết hồ sơ đúng hạn 98%, trễ hạn 2%.

Nhất Gia 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310523245
THB740.22786.99
SGD16924.5417427.08
SEK2373.212503.05
SAR6112.166457
RUB369.73418.79
NOK2510.512658.47
MYR5595.955808.39
KWD75499.3179758.97
KRW18.9621.12
JPY204.06214.74
INR321.97340.14
HKD2935.393028.6
GBP29832.4630656.9
EUR25213.1126533.06
DKK3348.683531.88
CHF23395.5824283.77
CAD17397.7218058.21
AUD15541.8316131.86
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG