Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình. (Ảnh: quochoi.vn)

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 29, sáng 11/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp.

Trình bày Tờ trình về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, từ ngày 01/7/2017 đến ngày 31/5/2018, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) đã xuất cấp tổng số 43.098 tấn gạo (gồm 15.305 tấn gạo xuất cấp từ ngày 01/7/2017 đến ngày 31/12/2017 và 27.793 tấn gạo xuất cấp từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/5/2018) để cứu trợ cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, Tết Nguyên đán, cứu đói thời kỳ giáp hạt và viện trợ cho nhân dân Cu Ba.

Đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện xong việc xuất cấp số gạo nêu trên, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, phân bổ đúng đối tượng, giúp nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 7; khoản 2, Điều 12; khoản 1, Điều 13 và khoản 2, Điều 14 Luật Dự trữ quốc gia; trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10070/BTC-TCDT ngày 21/8/2018 và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9612/VPCP-KTTH ngày 04/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia, Chính phủ trình UBTVQH bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho Bộ Tài chính để mua bù tổng số 43.098 tấn gạo đã xuất cấp cứu trợ, viện trợ từ ngày 01/7/2017 đến ngày 31/5/2018. Số kinh phí được bổ sung này sử dụng để mua lương thực theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng quy định. 

Theo Tờ trình về việc bổ sung mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp trong năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian này, tình hình thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều địa phương, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi. Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh xảy ra, từ tháng 1 – 12/2017, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo thẩm quyền đã ban hành quyết định giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) hàng dự trữ quốc gia, tổng số 3,2 triệu liều vaccine các loại, 411 nghìn lít hóa chất sát trùng phòng bệnh gia súc, 960 tấn hóa chất sát trùng phòng bệnh thủy sản.

Đến nay, các địa phương đã tiếp nhận hết số lượng vaccine và hóa chất sát trùng để hỗ trợ nhân dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, khôi phục sản xuất chăn nuôi.

Căn cứ quy định Luật Dự trữ quốc gia, lượng tồn kho dự trữ quốc gia các mặt hàng vaccine, thuốc sát trùng hiện nay, để tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia, xét đề nghị của Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính phủ trình UBTVQH bổ sung dự toán kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mua bù 9 danh mục mặt hàng đã được xuất cấp trong năm 2017.

Thẩm tra việc bổ sung vốn mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp, Ủy ban Tài chính và Ngân sách cho rằng, trước diễn biến bất thường của thiên tai dịch bệnh xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước, ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc và sản xuất nông nghiệp; Chính phủ đã xuất cấp gạo để cứu trợ nhân dân, xuất cấp thuốc thú y để đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh kịp thời và hiệu quả, góp phần ổn định cuộc sống cho nhân dân là cần thiết, đúng thẩm quyền. Đồng thời, việc bố trí vốn để mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp là cần thiết và đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 Điều 12 và khoản 1 Điều 13 của Luật Dự trữ quốc gia thì việc Chính phủ trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp là đúng thẩm quyền.

Thảo luận tại phiên họp, 100% các thành viên UBTVQH tán thành quyết định về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia và thông qua Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị Ủy ban Tài chính và Ngân sách phối hợp với Ủy ban Pháp luật hoàn thiện Nghị quyết để trình UBTVQH ban hành./.