18/11/2014 - Lượt xem: 1285
Qua triển khai thực hiện, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai chuyển biến tích cực.

Sau khi Bộ Chính trị (khoá VIII) ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28 tháng 12 năm 1996 về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) đã chỉ đạo phổ biến, quán triệt các nội dung Chỉ thị 11-CT/TW trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 13 tháng 3 năm 1997 về việc mua đọc Báo Gia Lai và nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai; sử dụng có hiệu quả báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai; mở rộng kênh phát hành đa dạng, hiệu quả đến các đối tượng, thành phần và tổ chức xã hội. Đặc biệt, từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Kết luận số 29-KL/TW ngày 25 tháng 8 năm 2012 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai.

Qua triển khai thực hiện, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn, đưa việc đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai dần đi vào nền nếp, góp phần nâng cao tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên; đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Nhiều tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai theo quy định, góp phần đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước và cung cấp nhiều thông tin định hướng đến cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân. Đến tháng 10 năm 2014 đã có 177/222 xã, phường, thị trấn đặt mua thường xuyên Báo Nhân Dân; 63/222 xã, phường, thị trấn đặt mua thường xuyên Tạp chí Cộng sản; 195/222 xã, phường, thị trấn đặt mua thường xuyên Báo Gia Lai. Ngoài việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai, nhiều cơ sở còn có thêm nhiều đầu báo chuyên ngành khác. Một số địa phương đã cấp miễn phí Báo Gia Lai cho đảng viên 30 năm tuổi đảng trở lên, người có uy tín trong cộng đồng. Số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai trên địa bàn tỉnh qua đường bưu điện từ năm 2010 đến năm 2013 đạt hơn 12 triệu tờ, cuốn.

Bưu điện Gia Lai đã có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng; thường xuyên cử cán bộ đến các cơ quan, đơn vị vận động đặt mua báo Đảng trong danh mục các loại báo, tạp chí đặt mua qua Bưu điện theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tổ chức phát báo ngày thứ 7, chủ nhật cho các cơ quan, đơn vị có bố trí người trực nhận báo. Xây dựng mới, củng cố và hoàn thiện hệ thống các điểm bưu điện văn hóa xã, thư viện cấp huyện. Các cơ sở in ấn trong tỉnh được các công ty, doanh nghiệp đầu tư xây dựng, đảm bảo nhu cầu in ấn, sách báo, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân.

Đã sắp xếp lại tuyến đường thư cấp II, III phù hợp với thời gian phát hành Báo Nhân Dân nhằm rút ngắn thời gian phát báo đến người đọc. Việc cấp phát báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai được quan tâm thực hiện, đảm bảo đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khoảng thời gian nhanh nhất, đặc biệt là tại các huyện phía Đông tỉnh. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp phát báo, tạp chí của Đảng kịp thời tới các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy, lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã. Nhiều chi bộ, đảng bộ thực hiện việc luân chuyển báo, tạp chí tới đảng viên hoặc lưu trữ tại văn phòng để cán bộ, đảng viên có điều kiện đọc tìm, tra cứu. Một số địa phương chỉ đạo đặt báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai tập trung vào một đầu mối là phòng tài chính huyện nên việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai đạt kết quả tốt. Mặt khác, Bưu điện tỉnh còn giải quyết cho những đơn vị khó khăn về kinh phí đặt mua nợ báo, tạp chí. Hằng năm, Bưu điện Gia Lai tổ chức 2 lần (vào tháng 4 và tháng 10) khảo sát tình hình chỉ tiêu, thời gian phát báo Đảng trong phạm vi toàn tỉnh, qua đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và điều chỉnh công tác cấp phát báo cho phù hợp.

Báo Gia Lai đã tích cực đẩy mạnh công tác phát hành đến với người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa. Huy động các doanh nghiệp trên địa bàn mua Báo Gia Lai tặng hội cựu chiến binh, chi hội phụ nữ, hội cựu thanh niên xung phong… với số tiền lên đến trên 600 triệu đồng/năm. Thông qua một số tổ chức công ty, doanh nghiệp, nhiều ấn phẩm của Báo Gia Lai đã đến với một số cán bộ, công nhân, người Việt Nam đang lao động và sinh sống tại tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Camphuchia) và tỉnh Attapeu (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) hay phục vụ hành khách trên các chuyến bay từ Gia Lai đi Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh…

Nhiều tổ chức, cá nhân tham gia làm đại lý phát hành báo, tạp chí của Đảng như Viettel (Bưu chính Quân đội) phát hành Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân đến các đơn vị quân đội và một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Pleiku.

Việc cải tiến nội dung, hình thức các báo, tạp chí của Đảng và Báo Gia Lai được quan tâm chỉ đạo. Những năm gần đây, báo, tạp chí của Đảng không ngừng được cải tiến về nội dung, hình thức, đăng tải kịp thời, chính xác các thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Các chuyên mục, chuyên trang ngày càng đa dạng, phong phú, bám sát và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin ngày càng cao của đông đảo bạn đọc. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền và cổ vũ các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện và biểu dương kịp thời gương người tốt việc tốt, mô hình, kinh nghiệm hay để địa phương, cơ sở và nhân dân học tập; đấu tranh phản bác, chống lại các quan điểm, luận điệu trái với quan điểm của Đảng, Nhà nước, phê phán và chống các hiện tượng tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống cũng như các tệ nạn xã hội khác.

Báo, tạp chí của Đảng và Báo Gia Lai đã thực sự là diễn đàn của nhân dân, là nơi để cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng đề xuất, kiến nghị, đóng góp nhiều ý kiến tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, phát động được các phong trào thi đua yêu nước với sự đồng thuận của đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Báo Gia Lai đã không ngừng đổi mới, đầu tư nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, từng bước hiện đại hóa, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, tăng kỳ phát hành, mở thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục, phản ánh toàn diện các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người tốt việc tốt... trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với việc tuyên truyền phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Báo Gia Lai chú trọng mở rộng thông tin, phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, bài học kinh nghiệm trong cơ chế mới; cung cấp thông tin trong nước và quốc tế... Năm 2009, Báo Gia Lai điện tử ra đời và hoạt động hiệu quả (bình quân trên 40.000 lượt truy cập/ngày) đã góp phần truyền tải thông tin của tỉnh đến các tỉnh bạn, bà con quê hương Gia Lai đang sinh sống, học tập, làm việc ở khắp mọi miền của Tổ quốc và bà con kiều bào ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, tình hình sử dụng ngân sách chi cho việc mua và đọc báo Đảng, Báo Gia Lai trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc theo chế độ phân cấp tài chính tại Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở...

Bài, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Có một thảo nguyên Gia Lai giữa lòng hồ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314523265
THB738.8769.62
SGD16684.4516866.67
SEK2381.762441.72
SAR6172.496414.69
RUB351.96392.19
NOK2554.952635.03
MYR5522.555594.04
KWD76122.0179108.83
KRW18.5320.09
JPY215.56222.35
INR324.09336.81
HKD2937.342981.32
GBP28016.0628265.44
EUR25583.126351.44
DKK3398.33504.82
CHF23416.0123814.2
CAD17313.1517607.57
AUD15591.215856.33
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG