The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Bảo hiểm Xã hội tỉnh nỗ lực vượt khó
29/12/2014 - Lượt xem: 1224
Theo kế hoạch năm 2014, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn tỉnh là 82.342 người, bảo hiểm y tế (BHYT) là 1.058.810 người, bảo hiểm thất nghiệp là 65.350 người với tổng số thu 1.676 tỷ đồng (tăng 13,2% so với năm 2013). Tuy nhiên, do nhiều khó khăn nên tính đến ngày 6-12-2014, tổng số thu BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ mới đạt trên 1.468 tỷ đồng.
  Một số công ty cao su cắt giảm lao động đã ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu thu của BHXH trong năm 2014. Ảnh: Như Nguyện
Một số công ty cao su cắt giảm lao động đã ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu thu của BHXH trong năm 2014. Ảnh: Như Nguyện

Ông Nguyễn Sáu-Trưởng phòng Thu BHXH tỉnh cho biết: “Năm 2014 là một năm mà ngành BHXH tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt các đơn vị kinh doanh cao su, cà phê đang trong quá trình cải tạo vườn cây nên một số đơn vị giảm lao động. Bên cạnh đó, giá của cao su trong năm 2014 không ổn định, liên tục giảm ảnh hưởng đến nguồn thu của các đơn vị cao su. Các đơn vị xây dựng thủy điện Sông Đà hạn chế nguồn lực, tài chính của chủ đầu tư nên dẫn đến chậm đóng BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp kéo dài. Bên cạnh đó, việc một số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động cũng đã ảnh hưởng đến công tác thu của ngành...”.

Theo ông Nguyễn Sáu, đối tượng tham gia BHYT trong năm 2014 giảm 66.000 người (trong đó, đối tượng người nghèo, dân tộc thiểu số giảm 58.400 người do chuyển vùng II lên vùng I và giảm theo chỉ tiêu của HĐND tỉnh hàng năm, còn lại là số người lao động hưởng chính sách giảm) nhưng việc thực hiện kế hoạch, phát triển lao động không bù đắp được số giảm…

Khó khăn là vậy nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức-viên chức toàn hệ thống, năm 2014, BHXH Gia Lai đã cơ bản đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nhìn chung, toàn hệ thống đã triển khai tốt các nhiệm vụ công tác của ngành, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh và BHXH Việt Nam giao trong năm 2014. Công tác chi trả, thanh-quyết toán các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo an toàn tiền mặt, không để xảy ra mất mát, kịp thời và đúng quy định; công tác khám-chữa bệnh BHYT từng bước đáp ứng yêu cầu khám-chữa bệnh cho đối tượng có thẻ...; thực hiện xét duyệt các chế độ BHXH, cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời, chính xác đảm bảo quyền lợi cho người lao động và đối tượng thụ hưởng... Ngoài ra, hầu hết các đơn vị đã hoàn thành công tác kiểm tra theo đúng kế hoạch đề ra trong năm 2014; tập trung đẩy mạnh công tác cải cách, công khai và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Về công tác thu, Trưởng phòng Thu BHXH tỉnh cho biết: “Tính đến đầu tháng 12-2014, công tác thu trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Về số thu BHXH đạt, thu BHYT và bảo hiểm thất nghiệp đạt xấp xỉ kế hoạch được giao. Đây là một trong những nỗ lực không ngừng của cả tập thể ngành BHXH tỉnh vì trong năm 2014-một năm có nhiều biến động, khó khăn chung về kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra…”.

“Hiện nay, các đơn vị trong toàn ngành đang tập trung rà soát lại các nhóm đối tượng phải tham gia BHXH để xây dựng kế hoạch; phối hợp với các ban, ngành để nắm các đối tượng và trên cơ sở đó đến các đơn vị khai thác nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm Xã hội tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, UBND các cấp thành lập ban chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”, chỉ tiêu cụ thể có trên 15% lực lượng lao động tham gia BHXH; phấn đấu có trên 11% lực lượng lao động tham gia BHTN; phấn đấu có trên 90% dân số tham gia BHYT. Bên cạnh đó, toàn ngành cũng sẽ tập trung triển khai Luật BHYT sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1-1-2015) để giúp người dân nắm bắt được các điểm mới trong Luật BHYT sửa đổi…”-Trưởng phòng Thu BHXH tỉnh nhấn mạnh.

(Theo GLO)

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG