The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2015)
08/12/2014 - Lượt xem: 1262
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 4810/KH-UBND tỉnh ngày 03/12/2014 về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2015).

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Thông qua các hoạt động Kỷ niệm nhằm nêu bật ý nghĩa thắng lợi to lớn của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại; đặc biệt là truyền thống đấu tranh vẻ vang và những cống hiến to lớn của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh ta trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Nêu bật những thành tựu trong 40 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là thành tựu gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, từ đó kêu gọi các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG