03/07/2017 - Lượt xem: 395
Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của thị xã Ayun Pa đã có nhiều thay đổi, kinh tế-xã hội phát triển toàn diện, các công trình đầu tư xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Từ năm 2011 đến nay, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở thị xã Ayun Pa đã đạt được những kết quả đáng kể. Theo đó, hạ tầng kinh tế-xã hội được cải thiện với 100% mạng lưới giao thông từ trung tâm thị xã đến các xã được trải nhựa; 80% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; 100% thôn, buôn có điện lưới quốc gia; hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Nhân dân, đặc biệt là nông dân, đã có cuộc sống vật chất và tinh thần tốt hơn, tích cực góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của thị xã.

Một góc thị xã Ayun Pa. Ảnh: K.N.B
Một góc thị xã Ayun Pa. Ảnh: K.N.B

Ông Lê Minh Trí-Trưởng phòng Kinh tế thị xã Ayun Pa, cho biết: “Phòng Kinh tế là cơ quan thường trực điều phối giúp Ban Chỉ đạo thị xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở 4 xã, trong đó tập trung chỉ đạo xã Chư Băh và xã Ia Rtô là 2 xã điểm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; giúp Ban Chỉ đạo thị xã xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền và kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã giai đoạn 2011-2020; phối hợp tiến hành rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí và đôn đốc các xã thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đề ra”.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã Ayun Pa đã ban hành kịp thời các cơ chế, lựa chọn hình thành cách làm, bước đi phù hợp; chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, hội họp dân làng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thị xã đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình và cách làm hay, sáng tạo, góp phần làm chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư duy của cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng nông thôn mới. Các địa phương xây dựng nông thôn mới cũng tích cực huy động nội lực theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, vận động nhân dân đóng góp ngày công, kinh phí thực hiện các công việc như chỉnh trang khuôn viên nhà sinh hoạt cộng động, làm đường giao thông, mở rộng các tuyến đường, tu sửa, xây mới trụ sở làm việc; xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện cụ thể đối với các tiêu chí gần đạt và chưa đạt; phân công nhiệm vụ cho các thành viên cụ thể trong việc phụ trách các tiêu chí và địa bàn…

Được biết, tổng nguồn vốn đề án xây dựng nông thôn mới được phê duyệt trên địa bàn 4 xã của thị xã Ayun Pa là 539,9 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách nhà nước hơn 225,7 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2011-2016 là hơn 70,9 tỷ đồng, đạt 13,14%; trong đó vốn ngân sách nhà nước hơn 63,7 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp hơn 6,9 tỷ đồng. Thực hiện phương châm  “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, ngay từ đầu năm 2017, thị xã Ayun Pa đã tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, thị xã đã tập trung nguồn lực và ra quân xây dựng nông thôn mới tại xã Ia Rtô theo hướng giữ vững các tiêu chí đã đạt và đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu đưa xã Ia Rtô đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017. Các xã còn lại tiếp tục chỉ đạo rà soát, khảo sát và tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm; tích cực, tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới. Thị xã phấn đấu trong năm 2017, mỗi xã có ít nhất 1 buôn đạt chuẩn nông thôn mới để đảm bảo việc đạt chuẩn theo lộ trình xác định: Xã Ia Rbol đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, xã Ia Sao và xã Chư Băh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đến nay, qua kiểm tra lại theo tiêu chí mới, xã Chư Băh đã đạt 11 tiêu chí, có 5 tiêu chí gần đạt và 3 tiêu chí chưa đạt; xã Ia Rtô đạt 11 tiêu chí, có 6 tiêu chí gần đạt và 2 tiêu chí chưa đạt; xã Ia Sao đạt 10 tiêu chí, có 4 tiêu chí gần đạt và 5 tiêu chí chưa đạt; xã Ia Rbol đạt 12 tiêu chí, có 4 tiêu chí gần đạt và 3 tiêu chí chưa đạt.

Trên cơ sở thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, xác định việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế bền vững, thị xã Ayun Pa đã và đang tiếp tục nỗ lực không chỉ trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân mà đã có sự phối hợp tích cực vào cuộc của các cấp, các ngành và địa phương. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng sức, đồng lòng của quần chúng nhân dân, chắc chắn rằng trong thời gian tới, phong trào xây dựng nông thôn mới ở thị xã Ayun Pa sẽ đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315523275
THB748.85780.08
SGD16825.4417009.19
SEK2387.362447.46
SAR61746416.25
RUB359.2400.26
NOK2555.282635.37
MYR5543.525615.28
KWD76280.2579273.25
KRW19.2620.8
JPY209.79215.87
INR326.68339.5
HKD2945.452989.55
GBP28668.3528923.52
EUR25633.3826403.22
DKK3401.543508.16
CHF23324.0523720.67
CAD17422.8717719.14
AUD15823.5116092.58
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG