The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ayun Pa: Hoạt động văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực
03/10/2018 - Lượt xem: 489
Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người dân tộc thiểu số, đã kịp thời chi trả trợ cấp hàng tháng cho 192 đối tượng người có công với cách mạng, với số tiền 2,402.736 tỷ đồng.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân, tổng số lượt bệnh nhân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa là 36.019 lượt người; số lượt người khám tại Trạm Y tế các xã, phường là 2.600 lượt.

Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai thường xuyên, kịp thời; công tác vệ sinh phòng dịch được triển khai từ các thôn, bôn, tổ dân phố, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển. Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường.

Chất lượng giáo dục - đào tạo ngày càng được chú trọng, nâng cao. Các bậc học đều hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập theo đúng thời gian quy định. Tập trung làm tốt công tác tuyển sinh, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn quốc gia. Chỉ đạo quan tâm việc duy trì sĩ số học sinh đầu năm học, vận động, giúp đỡ học sinh bỏ học, nghỉ học gián đoạn tiếp tục đến trường.

Các hoạt động văn hóa - thông tin, truyền thanh - truyền hình và thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn, phát thanh 180 chương trình với 1.503 tin, 182 bài phóng sự; phát sóng 108 chương trình với 596 tin, phóng sự. Sản xuất 09 chuyên mục truyền hình và 08 chuyên mục phát thanh phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; duy trì và nâng cao chất lượng phát sóng chuyên mục “Dân hỏi, các cơ quan chức năng trả lời”.

Tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thị xã. Chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua các lớp dạy cồng chiêng; duy trì các hoạt động của các loại hình câu lạc bộ. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác văn hóa, thông tin.

Các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm được quan tâm, 15 lao động đăng ký tham gia xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài; dự kiến mở lớp dạy nghề phi nông nghiệp cho 51 học viên. Tiếp tục hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho một số hộ nghèo đang gặp khó khăn.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người dân tộc thiểu số, đã kịp thời chi trả trợ cấp hàng tháng cho 192 đối tượng người có công với cách mạng, với số tiền 2,402.736 tỷ đồng; 14 đối tượng đi điều dưỡng với số tiền 15,540 triệu đồng; 09 đối tượng ưu đãi giáo dục với số tiền 43,5 triệu đồng; 01 thân nhân di dời mộ liệt sĩ với số tiền 3,6 triệu đồng; 03 thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ liệt sĩ với số tiền 2,9 triệu đồng; 02 đối tượng mai táng phí với số tiền 28,550 triệu đồng; 76 đối tượng thờ cúng liệt sĩ với số tiền 43,5 triệu đồng; 01 đối tượng hưởng chế độ một lần truy tặng Bà mẹ Việt Nan anh hùng với số tiền 26,360 triệu đồng. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được quan tâm kịp thời. Các chế độ, chính sách đối với người dân tộc thiểu số được thực hiện tốt.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG