11/08/2019 - Lượt xem: 180
Năm 2014, toàn tỉnh có 212.558/316.286 gia đình văn hóa, đạt 67,2%; đến năm 2018 toàn tỉnh có 264.693/347.372 gia đình văn hóa, đạt 76,19%. Năm 2014, toàn tỉnh có 1.060/2161 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, đạt 50%; đến năm 2018, có 1.650/2.160 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, đạt 76,38%. Năm 2014 có 806/1.699 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 47,44%; đến năm 2018 có 1.302/1.900 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 68,52%. Hiện toàn tỉnh có 60/184 xã đạt tiêu chí xã văn hóa nông thôn mới (32,60%); có 28/38 phường, thị trấn đạt danh hiệu “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (đạt tỷ lệ 73,68%, tăng 15,68% so với năm 2017).

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Trong 05 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, từng cộng đồng thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình, gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2014, toàn tỉnh có 212.558/316.286 gia đình văn hóa, đạt 67,2%; đến năm 2018 toàn tỉnh có 264.693/347.372  gia đình văn hóa, đạt 76,19%. Năm 2014, toàn tỉnh có 1.060/2161  thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, đạt 50%; đến năm 2018, có 1.650/2.160 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, đạt 76,38%. Năm 2014 có 806/1.699 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 47,44%; đến năm 2018 có 1.302/1.900 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 68,52%. Hiện toàn tỉnh có 60/184 xã đạt tiêu chí xã văn hóa nông thôn mới (32,60%); 28/38 phường, thị trấn đạt danh hiệu “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (đạt tỷ lệ 73,68%, tăng 15,68% so với năm 2017).

Các giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh tiếp tục được phát huy. Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cơ quan, đơn vị đoàn kết, dân chủ, văn minh; xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học… văn hóa được thực hiện tốt, thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có hiệu quả, các hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ. Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa được coi trọng; công tác thanh tra, kiểm tra các dịch vụ văn hóa, cơ sở kinh doanh văn hóa được tăng cường chỉ đạo, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đấu tranh, ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Trong phong trào xây dựng môi trường văn hóa đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có những cách làm hay, hiệu quả tại cộng đồng. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, từ thiện nhân đạo và các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh. Phong trào “Người tốt, việc tốt” trong các tầng lớp nhân dân xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, điển hình là việc xây dựng các quỹ an sinh xã hội, quỹ vì người nghèo… Từ 2014 - 2018, mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” được 22,5 tỷ đồng, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Sự nghiệp phát triển văn hóa luôn được chú trọng và gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 60/184 xã đạt chuẩn nông thôn mới (32,60%); việc khai thác, phát huy thế mạnh các giá trị văn hóa kết hợp với phát triển du lịch, dịch vụ được đẩy mạnh thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 22 di tích đã được xếp hạng (gồm 13 di tích, cụm di tích quốc gia và 09 di tích cấp tỉnh).

Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa, toàn tỉnh có 16 nhà thư viện hoạt động (trong đó có 01 Thư viện tỉnh và 15 thư viện huyện, thị xã), 576 nhà rông để tổ chức sinh hoạt cộng đồng, 633 nhà văn hóa thôn, làng, 74 nhà sinh hoạt cộng đồng; 14 nhà văn hóa huyện, 80 nhà văn hóa xã, 910 nhà văn hóa thôn, làng, tổ dân phố, 673 nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, làng, tổ dân phố; 163 điểm bưu điện văn hóa xã..., đáp ứng nhu cầu học tập, tiếp cận tri thức, vui chơi, tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của các tầng lớp nhân dân. Hệ thống đài phát thanh, truyền thanh - truyền hình, trạm truyền thanh cơ sở hoạt động hiệu quả, đảm bảo chuyển tải thông tin đến người dân kịp thời, chính xác; đội ngũ cán bộ văn hóa được tạo điều kiện tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức cách mạng.

Các chính sách về tôn giáo được chú trọng; quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do không tín ngưỡng tôn giáo của công dân được đảm bảo, có 226 cơ sở tôn giáo (199 cơ sở thờ tự, 26 dòng tu, 01 Trường Trung cấp Phật học). Quán triệt quan điểm “Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm đẩy mạnh công tác vận động đồng bào có đạo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những giá trị văn hóa và đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo được tôn trọng và khuyến khích phát huy; nhiều lễ hội của các tôn giáo được tổ chức quy mô hơn, thu hút sự quan tâm của đông đảo tín đồ và người ngoài đạo.

Hương Lan

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310023240
THB746.42780.68
SGD17072.2117293.23
SEK2389.262478.98
SAR6161.216402.97
RUB374.99417.85
NOK2538.082643.95
MYR5639.625758.52
KWD76157.4179145.72
KRW19.1220.94
JPY205.65212.89
INR325.41338.18
HKD2958.993003.29
GBP29959.7630287
EUR25567.5426335.45
DKK3378.753505.64
CHF23700.9724200.66
CAD17561.9917932.25
AUD15731.1816062.84
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG