08/06/2019 - Lượt xem: 197
Qua thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến, tiêu biểu. Đây chính là những nhân tố tiếp tục góp phần tạo ra sức lan toả mạnh mẽ cho cuộc vận động.

 Ngày 7/6, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết, tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao thưởng cho các tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TTXVN)
 
5 năm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang trong tỉnh thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự lan tỏa tích cực trong lực lượng vũ trang cũng như trong đời sống xã hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục được Đảng bộ Quân sự tỉnh chú trọng trong toàn lực lượng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy trong cơ quan, đơn vị. Vai trò tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên được phát huy. Qua thực hiện cuộc vận động và Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong lực lượng vũ trang tỉnh.  

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam tiếp tục quán triệt, triển khai Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn; đưa việc thực hiện cuộc vận động và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thành việc làm tự giác, thường xuyên, hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Tại hội nghị, 14 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam khen thưởng.

*Cũng trong ngày 7/6, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014 - 2019.

 

Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh khen thưởng các tập thể, cá nhân
 đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động. (Ảnh:baoquangninh.com.vn) 

Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các nội dung trọng tâm thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị được giao. Việc thực hiện Cuộc vận động được gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP.

Qua 5 năm triển khai, cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng BĐBP Quảng Ninh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua thực hiện cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu. Từ năm 2014 - 2019, BĐBP Quảng Ninh đã được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua, bằng khen cho 6 tập thể, 3 cá nhân; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen cho 65 tập thể, 65 cá nhân; UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen cho 42 tập thể, 98 cá nhân.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động đã được nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh.

*Ngày 7/6, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng tặng Giấy khen
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: baocaobang.vn)

Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy BĐBP Cao Bằng đã tổ chức, quán triệt sâu sắc nội dung cuộc vận động đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, thực hiện các nội dung của cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chuyên đề về nâng cao bản lĩnh chính trị của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

BĐBP Cao Bằng đã thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ trong BĐBP Cao Bằng”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và tạo nguồn đảng viên, cán bộ cho các xã, thị trấn biên giới. Phân công hơn 450 đảng viên phụ trách hơn 2.100 hộ gia đình ở khu vực biên giới; 84 cán bộ, chiến sĩ chuyên trách công tác vận động quần chúng trực tiếp bám dân, bám địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, củng cố quốc phòng - an ninh. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng; nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới đúng chủ trương, đối sách; thực hiện tốt Hiệp định quản lý biên giới.

Thực hiện Chương trình “Tri ân đồng đội" bằng hình thức hỗ trợ các cháu là con của cán bộ BĐBP có hoàn cảnh khó khăn; vận động quyên góp, ủng hộ xây dựng 3 nhà đồng đội; tích cực tham gia chương trình “BĐBP Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nâng bước em đến trường”, “BĐBP Cao Bằng với công tác đền ơn, đáp nghĩa nơi biên giới”...

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng tặng Giấy khen 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2014 - 2019./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314523265
THB750.75782.07
SGD16915.5717100.31
SEK2362.052421.52
SAR6171.846414
RUB361.25402.54
NOK2490.032568.08
MYR5514.635586.02
KWD76347.9679343.65
KRW19.1720.7
JPY212.61219.8
INR325.49338.26
HKD2937.232981.21
GBP29716.3929980.9
EUR25682.3426453.66
DKK3404.073510.77
CHF23302.1923698.45
CAD17521.4417819.4
AUD15715.4515982.69
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG