03/12/2016 - Lượt xem: 731
Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với các chức danh viên chức đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các đơn vị sự nghiệp công lập và với các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

 

Dự thảo phân hạng và mã số chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin như sau: Chức danh An toàn thông tin mạng gồm An toàn thông tin mạng hạng I Mã số: V.11.05.13; An toàn thông tin mạng hạng II Mã số: V.11.05.14; An toàn thông tin mạng hạng III Mã số: V.11.05.15.

 

Chức danh Quản trị hệ thống gồm: Quản trị hệ thống hạng I Mã số: V.11.06.16; Quản trị hệ thống hạng II Mã số: V.11.06.17; Quản trị hệ thống hạng III Mã số: V.11.06.18; Quản trị hệ thống hạng IV Mã số: V.11.06.19.

 

Chức danh Kiểm định công nghệ thông tin gồm 3 hạng: I, II và III.

 

Chức danh Kiểm thử công nghệ thông tin gồm 2 hạng: II và III

 

Chức danh Thiết kế, phát triển phần mềm gồm 3 hạng: I, II và III

 

Chức danh Quản trị nội dung số gồm 2 hạng: II và III

 

Cách xếp lương

 

Theo dự thảo các chức danh nghề nghiệp viên chức quy định trên được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 

Cụ thể, các chức danh nghề nghiệp được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00 gồm: An toàn thông tin mạng hạng I; Quản trị hệ thống hạng I; Kiểm định công nghệ thông tin hạng I; Thiết kế, phát triển phần mềm hạng I.

 

Các chức danh nghề nghiệp được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78 gồm: An toàn thông tin mạng hạng II; Quản trị hệ thống hạng II; Kiểm định công nghệ thông tin hạng II; Kiểm thử công nghệ thông tin hạng II; Thiết kế, phát triển phần mềm hạng II; Quản lý nội dung số hạng II.

 

Các chức danh nghề nghiệp được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 gồm: An toàn thông tin mạng hạng III; Quản trị hệ thống hạng III; Kiểm định công nghệ thông tin hạng III; Kiểm thử công nghệ thông tin hạng III; Thiết kế, phát triển phần mềm hạng III; Quản lý nội dung số hạng III.

 

Chức danh nghề nghiệp Quản trị hệ thống hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Theo Chinhphu

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2316023280
THB745.09776.17
SGD16794.816978.21
SEK2370.352430.02
SAR6175.666417.97
RUB359.77400.89
NOK2558.122638.3
MYR5516.875588.29
KWD76246.4579238.11
KRW19.0220.54
JPY213.56221.46
INR324.09336.81
HKD2943.92987.98
GBP28866.429123.33
EUR25553.4626320.89
DKK3388.963495.18
CHF23178.7723572.92
CAD17371.417666.8
AUD15771.6616039.85
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG