The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025
18/04/2017 - Lượt xem: 1056
Ngày 12 tháng 4 năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025

Theo đó, xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh (theo chuẩn đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020) xuống dưới 7% vào cuối năm 2020, bình quân mỗi năm giảm 2,55% (bốn huyện được hưởng cơ chế, chính sách 30a; các huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 30% và các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 40% giảm bình quân 4 -5%/năm).

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo (theo chuẩn đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020) so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh xuống dưới 15,2% vào cuối năm 2020 (bình quân mỗi năm giảm hơn 5%).

- Phấn đấu đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có trên 125/184 xã có tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020) dưới 7%, đạt tiêu chí hộ nghèo trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tiêu chí nông thôn mới, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống, thu nhập của người đồng bào dân tộc thiểu số.

- Thành phố Pleiku, thị xã An Khê cơ bản không còn hộ dân tộc thiểu số nghèo.

Tải Nghị quyết số 05-NQ/TU tại đây.

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG